Wśród  wielu  urządzeń  do  przechwytywania energii z wiatru prym wiedzie  jeden  projekt  –  trójłopatowa  turbina  wiatrowa. Nie jest to jednak idealne rozwiązanie.

Wiele osób skarży się na hałas,  efekt migotania cieni i niezbyt przyjemny ogólny widok. Przy wsparciu ze strony Nottingham Trent University, Heath Evdemon wybudował nowy typ turbiny wiatrowej o nazwie Wind Harvester, która jest uważana za bardzo  cichą. Ponadto nie musi górować nad  krajobrazem, może bowiem pracować  w różnych warunkach wiatrowych.

Evdemon pierwszy raz zaczął myśleć o Wind Harvester ponad lat temu, ale  dopiero  niedawno  rozwinął  swój pomysł. Urządzenie ma poziome skrzydło, które ma długość tylko jednego metra i mogą pracować na wysokości pół metra nad ziemią na zboczach  lub  wychodniach.  Urządzenie  może  również zostać zamontowane na szczycie  budynków  mieszkalnych,  handlowych i rolniczych. „Wind  Harvester  może  zostać  za montowany  w  miejscach,  gdzie  trud no jest zainstalować inne farmy turbin  wiatrowych”  –  powiedział  zwolennik  projektu dr Amin Al-Habaibeh ze Not tingham  Trent  University’s  School  of  Architecture, Design and the Built Envi ronment.

System oparty jest na ruchu wahadłowym – gdy wiatr napotyka poziome  skrzydło (takie jak to, które jest częścią  samolotu),  zostaje  ono  podniesione  aż  do  osiągnięcia  pewnego  punktu. W dalszej kolejności zmienia się kąt położenia skrzydła, które zaczyna opadać.  Następnie proces ten się powtarza. W przeciwieństwie do bardziej znanych  konstrukcji  turbin wiatrowych,  gdzie czubek  skrzydła  porusza  się z inną prędkością niż punkt bliżej piasty,  w Wind Harvester wszystkie punkty na  całej długości skrzydła poruszają się z tą  samą prędkością. Oznacza to, że urządzenie jest w stanie wygenerować moc  już  przy  niskich  prędkościach  wiatru, a także przy tak wysokich prędkościach,  przy  których  tradycyjne  elektrownie  wiatrowe  przestają  działać,  aby  zapobiec uszkodzeniu.

Cały system jest skalowalny i może  osiągać  rozmiar  skrzydła  do  około   15 metrów, a jego elementy mogą być podzielone na  kawałki  wielkości  kęsa  dla  ułatwienia  instalacji  bez  potrzeby  używania ciężkiego sprzętu.

Łukasz Sojczyński
Źródło: www.gizmag.com