27 października minęły dwa tygodnie, odkąd w Dzienniku Urzędowym został opublikowany uchwalony przez Sejmik województwa małopolskiego Program Ochrony Powietrza. To oznacza, że nowy program już obowiązuje!

Jestem przekonany, że nowy POP pozwoli na poprawę jakości życia nas wszystkich – napisał na swoim twitterze Tomasz Urynowicz Wicemarszałek województwa małopolskiego

Nowy Program Ochrony Powietrza

Nowy Program Ochrony Powietrza określa odrębne działania dla gmin, powiatów i całego województwa. Program wprowadza działania naprawcze, służące szybszej poprawie jakości powietrza w Małopolsce. Wśród nich znalazły się:

  • Preferencje finansowania OZE
  • Wsparcie dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym
  • Ekodoradcy dla mieszkańców w każdej gminie
  • Stworzenie wojewódzkiej bazy danych o emisjach przemysłowych
  • Kontrole interwencyjne i planowe palenisk
  • Utworzenie punktów obsługi programu Czyste Powietrze
  • Przygotowanie planu wdrożenia stref czystego transportu

Nowy Program Ochrony Powietrza w Małopolsce, Źródło: powietrze.malopolska.pl

Zakaz dotowania kotłów węglowych

Małopolska jest pierwszym województwem, które zdecydowało się na wprowadzenie zakazu dotowania kotłów węglowych. Osoby, które będą chciały zdecydować się na zakup kotła węglowego, będą musiały zrobić to ze środków własnych. Dodatkowo, zakupiony kocioł będzie musiał spełniać warunki określone w uchwale antysmogowej.

Wciąż będzie możliwe uzyskanie dotacji na paliwa stałe, jednak pod pewnymi warunkami. Finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, w tym programu Czyste Powietrze, w Małopolsce będzie mogło obejmować:

  • od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji),
  • od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).

Planowane efekty Programu

Oczekuje się, że dzięki wprowadzeniu nowego POP, będzie osiągnięcie w Małopolsce dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 i pyłu PM2,5 do roku 2023 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego dwutlenku azotu do roku 2026.

Planowane efekty nowego Programu Ochrony Powietrza w Małopolsce, Źródło: powietrze.malopolska.pl

Plany zostały ustalone. Jak napisał Andrzej Guła – prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego na swoim twitterze, teraz duża praca do wykonania przez Małopolskę i gminy, żeby przekonać mieszkańców do wymiany kopciuchów.

Źródła: powietrze.malopolska.pl, twitter

Redakcja GLOBEnergia