Już po raz siódmy zorganizowano Krajowy Konkurs Energetyczny. Hasło konkursu to: Wszystko zależy od energii!

Konkurs skierowany był do młodzieży w wieku od 16 do 20 lat. Ambicją organizatorów było upowszechnienie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa.
Tak jak w poprzednich edycjach, prace nadesłane na Konkurs oceniane był przez Jury złożone ze znamienitych osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury sprawował po raz kolejny prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki Wrocławskiej.
Skład Jury: dr Aleksandra Łakomiak i dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Pani Ewa Kossak z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.
Merytoryczny nadzór nad projektem „Wszystko gra” objęła Pani Olga Szmidt, pianistka i muzykoterapeuta.
Projekt realizowało Stowarzyszenie FENIX z Zabrza oraz dr Halina Rechul. Partner prawny Konkursu to Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Brachowskiego z Bielska–Białej.
Promujemy ideę rozwoju zrównoważonego i trwałego. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.
Konkursowi towarzyszył projekt „Wszystko gra”, którego celem jest wspieranie młodych talentów artystycznych, głównie muzycznych.
Tegoroczne zmagania konkursowe przebiegały pod hasłem „Wszystko zależy od energii!” Głównym celem VII edycji konkursu było, jak każdego roku, przede wszystkim budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie oraz ekologicznie. Chcieliśmy również rozbudzić pasje poznawcze i badawcze młodzieży.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, duży wkład pracy i twórcze pomysły oraz emocje i wrażenia, jakie towarzyszyły członkom Komisji Konkursowej podczas oceny prac. Dziękujemy także wszystkim osobom, instytucjom i przedsiębiorstwom zaangażowanym w organizację tegorocznej edycji konkursu.
I miejsce – Patryk Tomasik – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu za pracę „Czy konsument energii może być jej producentem?”
Nauczyciel prowadzący – Ewa Krzysztofik
nagroda od firmy Energoprojekt Katowice S.A.
II miejsce – Stanisław Migalski – VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu za pracę „Jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko oraz mniej płacić?”
Nauczyciel prowadzący – Jolanta Czapla
nagroda od Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii
III miejsce – Adam Marchewka – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu za pracę „Czy efektywność energetyczną można traktować jako piąty rodzaj paliwa w energetyce?”
Nauczyciel prowadzący – Ewa Krzysztofik
nagroda od Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddział Bielsko-Bialski
oraz nagroda książkowa od Wydawnictwa Wolters Kluwer S.A.
Wyróżnienia
– Joanna Wróżbit – I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie za pracę „Jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć mniej energii, chronić środowisko oraz mniej płacić?”
Nauczyciel prowadzący – Jerzy Baranowski
upominek od firmy Energoprojekt Katowice S.A.
– Antoni Urbaś – Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie za pracę „Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia”.
Nauczyciel prowadzący – Katarzyna Zorychta
upominek od firmy Siemens Sp. z o.o.
– Maciej Regulski – VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu za pracę „Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia”.
Nauczyciel prowadzący – Jolanta Czapla
upominek od Gminy Jaworze