Światowa polityka klimatyczna nie pozostawia nikogo obojętnym. Śmiałe plany redukcji emisji substancji szkodliwych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na emisję związaną z wykorzystaniem paliw kopalnych, wywołują wiele dyskusji na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. 

Odpowiedzią na prowadzone dyskusje jest projekt WUT Solar Boat, w który zaangażowali się studenci SGH oraz Politechniki Warszawskiej. Twórcy projektu prowadzą prace, których efektem ma być łódź zasilana energią słoneczną. 

Ambitny projekt zakłada zaprojektowanie oraz zbudowanie od podstaw łodzi solarnej. Energia słoneczna będzie konwertowana w ogniwach fotowoltaicznych bezpośrednio w energię elektryczną zasilającą silnik. W porównaniu do konwencjonalnej łodzi wyeliminuje to całkowicie emisję szkodliwych substancji.

Projekt łączy w sobie wiele przeciwieństw między innymi Słońce z wodą, studenckie inicjatywy z profesjonalnym projektem o znaczeniu międzynarodowym oraz uczelnię ekonomiczną z politechniką. Sprawna współpraca środowisk obu uczelni może zaowocować sukcesem, jakiego nie udałoby się osiągnąć im samodzielnie. 

Przed twórcami projektu stoją wyzwania biznesowe i techniczne. Jako inicjatywa studencka, wymaga znalezienia Sponsorów, którzy zechcą zapewnić finansowe wsparcie. Studenci muszą zająć się również takimi kwestiami jak marketing czy analiza ryzyka. Do przedstawicieli technicznej części WUT Solar Boat Team należy szereg prac związanych z konstrukcją łodzi. Różna specyfika układów wchodzących w skład łodzi wymaga zaangażowania studentów różnych kierunków politechnicznych.

Zwieńczeniem prac mają być regaty DONG Energy Solar Challenge 2014 w Holandii. Trasa licząca ponad 200 km będzie podzielona na pięć etapów prowadzących po wodach holenderskich regionów Groningen oraz Friesland. Wśród startujących drużyn są zarówno zespoły studenckie jak WUT Solar Boat oraz komercyjne projekty. Wyścig solarnych łodzi będzie ciekawą konfrontacją wyników wytężonych działań studentów z efektami pracy ludzi, którzy zajmują się tym zawodowo.   

Filip Michalak

Źródło: www.solarboat.pl