W świetle obecnych przepisów prawnych nie jest możliwe ubieganie się o uzyskanie pozwolenia na budowę turbin wiatrowych bez wcześniejszej pozytywnej decyzji środowiskowej. Organami odpowiadającymi za monitorowanie i wydawanie decyzji są Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Intensywny merytoryczny rozwój tych relatywnie młodych instytucji powoduje konieczność wykazania przez inwestorów rzeczywistego braku negatywnego oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, składające się z szeregu specjalistów, zdają sobie sprawę z tego, że znaczący wzrost liczby nowych elektrowni wiatrowych zredukuje poziom zanieczyszczeń emitowanych przez energetykę krajową, ale umiejscowienie kilku tysięcy wiatraków na terenie kraju może spowodować także niekorzystne oddziaływanie na dane elementy środowiska. Analizie musi być poddane zwłaszcza potencjalne oddziaływanie elektrowni na ornitofaunę, chiropterofaunę, krajobraz i środowisko akustyczne.

 

Obecnie roczny monitoring ptaków i nietoperzy na terenie przyszłej inwestycji stanowi standard. Ogólnodostępne są wytyczne, wyznaczające ramy tych badań. Wytyczne nie powinny być jednak traktowane jako wykładnia. Każdą lokalizację należy traktować indywidualnie. W początkowej fazie realizacji projektu bardzo istotne jest jak najszersze spojrzenie na całość inwestycji. Należy jednocześnie wziąć pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Aby zminimalizować negatywne oddziaływania, wybór lokalizacji powinien odbywać się w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. By podjąć stosowne działania, niezbędne staje się posiadanie odpowiednich narzędzi. Jednym z nich jest program komputerowy WindPRO firmy EMD International, dzięki któremu jesteśmy w stanie przenieść wszystkie elementy naszej inwestycji na ekran komputera. Program ma budowę modułową składającą się w jedną, dużą, współpracującą ze sobą całość. Odpowiednie moduły-podzespoły odpowiadają za konkretne analizy.

 

zobacz także:

Elektrownia wiatrowa krok po kroku

 

Moduł podstawowy pozwala na naniesienie na nasz projekt odpowiednich map. Operacje wykonywane na mapach muszą być oczywiście poprzedzone wizytami lokalnymi w celu weryfikacji materiałów kartograficznych. Kolejnym etapem jest naniesienie na mapy planowanych elektrowni. Program dysponuje obszerną i ciągle aktualizowaną bazą rzeczywistych modeli elektrowni wiatrowych producentów. Stanowi to punkt wyjścia do wszelkich obliczeń, ponieważ konkretne analizy zależą od tego, jaką turbinę zamierzamy zainstalować. Dla inwestorów najistotniejszym elementem jest oszacowanie produktywności wiatraków i bilans ekonomiczny. Posiadając wcześniejsze pomiary wiatru, można w wielowariantowy sposób obliczyć produkcję, zarówno pojedynczej elektrowni, jak i całej farmy.

 

Do dyspozycji użytkowników programu jest wiele modułów zajmujących się produktywnością. Wybór odpowiedniego zależy od tego, jakie posiadamy dane wyjściowe, ile elektrowni planujemy i czy interesuje nas prognoza długoterminowa wietrzności i produktywności. Obliczenia te nie są jednak wymagane przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, ponieważ nie mają one bezpośredniego wpływu na środowisko. Jedną z najważniejszych kwestii środowiskowych jest oszacowanie ryzyka możliwości przekroczenia dopuszczalnych norm akustycznych. Polskie normy określają maksymalną wartość dopuszczalną – 40 dB(A) dla pory nocnej, dla zabudowań …..

 

Maciej Nawrotek
W4E

Czytaj całość w GlobEnergia 4/2011

okładka-globenergia-4-2011Image16