Wycieki wodoru mogą zniweczyć korzyści klimatyczne płynące z tego czystego paliwa

Globalne inwestycje w infrastrukturę produkującą i dystrybuującą zielony wodór pochłoną miliardy dolarów. Wodór ma przyczynić się do pełnej dekarbonizacji gospodarki, a szczególnie tych segmentów, w których wyeliminowanie paliw kopalnych będzie najtrudniejsze. Wodór może mieć jednak znaczący wpływ na klimat. Jego potencjał jako gazu cieplarnianego jest często pomijany i niedoceniany. W jakim stopniu wodór wpływa na klimat?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Wodór jest najmniejszym pierwiastkiem. Z tego względu, jako bardzo mała cząsteczka może łatwo przedostać się do atmosfery z infrastruktury przesyłowej i wytwórczej. Wodór jest około 11 razy silniejszym gazem cieplarnianym niż CO 2 w okresie 100 lat. W okresie 20 lat jego oddziaływanie jest 33 razy silniejsze od dwutlenku węgla. Wynika to z faktu, że wodór reaguje z innymi gazami cieplarnianymi w atmosferze, przez co zwiększa ich potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. Global Warming Potential)[1].

Konsekwencje emisji wodoru

W badaniu “Climate consequences of hydrogen emissions[2] przeprowadzonym przez Environmental Defense Fund (EDF) - amerykańską organizację non-profit wskazano konsekwencje klimatyczne wdrażania czystego wodoru. Organizacja Environmental Defense Fund (EDF) uwzględniła możliwość występowania wycieków zielonego wodoru w trakcie procesu wdrażania tego paliwa.

“Nasze wyniki wskazują, że emisje wodoru mogą znacznie osłabić korzyści klimatyczne wynikające ze strategii dekarbonizacji, które go obejmują – zwłaszcza w dziesięcioleciach bezpośrednio po wdrożeniu.” - czytamy w badaniu przeprowadzonym przez EDF.

Autorzy badania wyjaśniają, że kwestia ta zasługuje na większą uwagę, zarówno w odniesieniu do postępów w nauce o pośrednich skutkach klimatycznych wodoru, jak i poprawy szacunków emisji wodoru w całym łańcuchu wartości.

W raporcie EDF możemy przeczytać, że minimalizowanie wycieków zielonego wodoru będzie miało zasadnicze znaczenie dla skuteczności wykorzystania wodoru jako strategii łagodzenia zmiany klimatu.

Wycieki wodoru

Wodór jest małą cząsteczką, która może w prosty sposób przedostać się do atmosfery z infrastruktury wodorowej.

“Całkowita ilość emisji wodoru (np. wyciek, odpowietrzanie i czyszczenie) z istniejących systemów wodorowych jest nieznana” - czytamy w badaniu EDF.

Jak szacują badacze, wycieki wodoru mogą wynieść nawet 10 proc. Przy tak wysokim wskaźniku emisji, redukcja emisji przez zielony wodór maleje o połowę w ciągu pierwszych dwóch dekad. W perspektywie 100 lat wycieki wodoru na poziomie 10 proc. mogą zmniejszyć korzyści klimatyczne płynące z zielonego wodoru o około 80 proc.

Wzrost globalnego ocieplenia

Badacze wyjaśniają, że ​​średni wskaźnik wycieku wynoszący 1 proc. (określany najlepszym scenariuszem) spowodowałby jedynie wzrost globalnego ocieplenia o około 0,025°C do 2050 r. Wycieki wodoru w wysokości 5 proc. i 10 proc. mogłyby zwiększyć średnie temperatury na całym świecie odpowiednio o ponad 0,1°C lub 0,4°C.

W badaniu zauważono, że krótko- i średnioterminowe skutki emisji wodoru na klimat są wyższe niż powszechnie jest to postrzegane.

“Skutki te powinny być wyraźnie i ilościowo uwzględnione, aby zmaksymalizować korzyści klimatyczne z zastąpienia systemów paliw kopalnych wodorem.” - czytamy w raporcie EDF.

[1] Atmospheric Implications of Increased Hydrogen Use, Department of Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS).

[2] Climate consequences of hydrogen emissions, Environmental Defense Fund.

Źródło: rechargenews.com

Zobacz również