Europejskie konsorcjum ARTESUN od trzech lat pracowało nad osiągnięciem jednego konkretnego celu: opracowania wysokowydajnych materiałów, umożliwiających opłacalną produkcję modułów OPV. Moduły takie mogłyby przyjąć dowolny rozmiar i kształt tak, by możliwe było ich zastosowanie w szerokim zakresie.

W grudniu 2016 roku autorzy badań oznajmili, iż udało im się stworzyć kilka rodzajów organicznych modułów PV, do których produkcji wykorzystano specjalne dodatkowe pokrycie oraz techniki drukowania.

Dzięki kombinacji warstwy aktywnej oraz elektrod z pokryciem i technikami wzajemnych połączeń otrzymano różnych rozmiarów i kształtów panele do zastosowania w trzech różnych sektorach i w odmienny sposób.

Jeden z rodzajów zastosowań dotyczy produkcji znaczników RFID, w których baterie zastąpione są organicznym ogniwem PV o rozmiarach porównywalnych do rozmiarów karty kredytowej. Ogniwo w sposób bezprzewodowy zasila znacznik RFID wraz z czytnikiem. Tego rodzaju urządzenia mogą znaleźć zastosowanie np. w samochodach lub w budynkach.

Elektroniczne systemy wspomagające, obejmujące magazyny energii w postaci superkondensatorów oraz ochronę przepięciową, są zintegrowane ze znacznikami RFID tak, aby zabezpieczać operacje w warunkach słabego naświetlenia. Znacznik jest w stanie wykryć temperaturę otoczenia wewnętrznego, która jest monitorowana w sposób bezprzewodowy dzięki przenośnemu czytnikowi. Jeśli chodzi o zastosowanie zewnętrzne, ogniwa mogą być wykorzystane do lokalizowania pojazdów przy zastosowaniu czytników RFID.

Drugi sposób użycia OPV dotyczy elastycznego modułu wykonanego na wzór kwiatu, w kształcie anteny. Stworzony przy użyciu druku wklęsłego moduł jest w stanie zasilać np. radio czy czujniki środowiskowe. Został zoptymalizowany w taki sposób, by funkcjonować w słabych bądź zmiennych warunkach oświetlenia, co czyni go odpowiednim do zastosowania w zdalnym, autonomicznym monitoringu środowiska np. w obszarze rolnictwa.

Naukowcom udało się również opracować wielkopowierzchniowe moduły, z których utworzono bazujące na szkle elementy fasady do wykorzystania w instalacjach BIPV (Building Integrated Photovoltaics), czyli rozwiązań z zakresu fotowoltaiki, zintegrowanych z budynkami.

Opracowano na podstawie: Phys.org