Bariery rozwoju

Synergia pomp ciepła z instalacją fotowoltaiczną cieszyła się dużym zainteresowań w ostatnich latach. Do tej pory przedmiotem dyskusji jest wydajność integracji, kwestie techniczne i przede wszystkim – opłacalność ekonomiczna. Pojawiają się na ten temat różne opinie m.in. że okres zwrotu inwestycji jest dalej zbyt długi, a wydajność nie sięga nawet minimalnego, pożądanego poziomu.

Celena Lorenzo, naukowczyni z hiszpańskiego Uniwersytetu Technicznego w Madrycie, była współautorką badań na temat możliwości połączenia fotowoltaiki i nowoczesnych technologii grzewczych. W jej opinii pompy ciepła zintegrowane z fotowoltaika (PVHP) staną się bardzo  rozwiniętą technologią w przeciągu kilku najbliższych lat. Do końca 2030 r. mogą być stać się nawet jednym z ważniejszym implementowanych rozwiązań w budownictwie. Naukowczyni wskazuje w rozmowie, że obecnie największą barierą rozwoju tego rozwiązania jest ekonomia rozwiązania, w szczególności dotycząca inwestycji w panele fotowoltaiczne. – Wydajność systemu (PVHP) jest już wystarczająca dobra – wskazuje ekspertka.

Kolejną barierą są kwestie techniczne w przypadku funkcjonowania systemu PVHP w nocy, kiedy fotowoltaika z oczywistych powodów nie produkuje energii elektrycznej. Tu przydałyby się możliwości magazynowania.

Ekspertka przekonuje, że generalnie pompy ciepła zasilane wyłącznie energią produkowaną w fotowoltaice są wydajne zarówno w przypadku chłodzenia, jak i ogrzewania oraz są bardzo niezawodne, ponieważ wymagają mniejszej liczby komponentów i są w zasadzie bezawaryjne.

Zwrot z inwestycji

Lorenzo informuje, że według przeprowadzonych badań inwestycja w połączenie PVHP może zwrócić się po 10 latach w przypadku zastosowania go do celów przemysłowych. Okres ten wydłuża się w przypadku implementacji urządzenia na cele gospodarstwa domowego. Warto przypomnieć, że przykładowo inwestycja w mikroinstalację fotowoltaiczną w Polsce zwraca się po 6-9 latach. Zastosowanie do celów chłodniczych systemu PVHP jest bardziej obiecujące, w szczególności latem, gdy jest dużo dostępu od słońca.

Lorenzo w badaniach wskazała, że lokalne warunki klimatyczne może ograniczać także wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki efektywności). Ta sama instalacja PVHP będzie miała niższą wartość współczynnika wydajności w Hiszpanii niż w Danii dlatego, że średnia temperatura otoczenia w Hiszpanii jest wyższa, co prowadzi do wyższych strat ciepła w systemie fotowoltaicznym. Straty więc nie są związane z samym urządzeniem, a warunkami klimatycznymi.

Źródło: PV Magazine

Redakcja GLOBEnergia