Zapraszamy do lektury wydania 2/2014 GLOBEnergia.

W numerze m.in.
Program KAWKA
Niska emisja to temat, który wywołuje wiele emocji, co można było zauważyć chociażby przy okazji dyskusji na temat słynnego już „zakazu palenia węglem” uchwalonego w listopadzie przez Sejmik Województwa Małopolskiego dla Krakowa. O ile mało kto kwestionuje zasadność ograniczania czy, lepiej likwidacji, niskiej emisji, o tyle głosów krytycznych wobec skutków finansowych ewentualnych decyzji administracyjnych ją wymuszających pojawia się sporo.
Fotowoltaika na świecie
Rok 2013 przyniósł uspokojenie na światowym rynku fotowoltaiki. Ceny się ustabilizowały, większość producentów odnotowała w ostatnim kwartale dodatni wynik finansowy. Zmieniła się znacznie geografia rynku: jego środek ciężkości przesunął się z Europy w stronę Azji. Realne wydaje się, że w roku 2014 na świecie zostanie zainstalowane 40–42 GW mocy, czyli do 16% więcej niż w 2013. Wg niektórych analityków wartość ta może zbliżyć się nawet do 50 GW.
Wieżowiec produkujący energię z hałasu
Rosnące zużycie energii elektrycznej w budynkach wywiera obecnie na projektantach potrzebę innowacyjnych rozwiązań zarówno, jeśli chodzi o jej efektywne wykorzystanie, jak i noweźródła pozyskiwania. Największe wyzwanie dotyczy wieżowców pasywnych, których lokalizacja w centrach wielkich miast utrudnia zastosowanie dotychczas znanych rozwiązań.

Dzierżawa gruntu pod inwestycje związane z OZE
W ostatnim czasie pozyskiwaniem zielonej energii zainteresowało się wiele gmin. Takie inwestycje gminne mogą być opłacalne nie tylko dla gminy i jej mieszkańców, ale również dla właścicieli gruntów. Działki, które spełniają warunki do wybudowania na nich pojedynczych wiatraków lub dużych farm, mogą przynieść swoim właścicielom przychody przekraczające nawet kilkakrotnie wartość prowadzonych na tym terenie upraw.

Spis treści:
TECHNIKA GRZEWCZA
– Polski rynek pomp ciepła wzrósł o 20%
– Opór cieplny pionowego wymiennika ciepła
– Nowa pompa ciepła powietrze/woda
– Wspomaganie ogrzewania wody użytkowej
– Systemy OZE do ciepłej wody użytkowej
ELEKTROENERGETYKA
– Fotowoltaika na świecie
– Wielkie urządzenie w małej obudowie
– Wykorzystanie PV w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego
– Nissan sprzedał 100 000 samochodów elektrycznych
– Fotowoltaika – emisja substancji szkodliwych na tle innych źródeł energii elektrycznej
– Wymiana pojedynczej uszkodzonej łopaty wirnika
INWESTOR/GMINA
– Program KAWKA
– Warunki programu PROSUMENT
– Energetyka prosumencka w rolnictwie
– Dzierżawa gruntu pod inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii
PONADTO W NUMERZE
– Komentarze do projektu ustawy o OZE
– Przegląd rynku
– Program gospodarki nieskoemisyjnej na terenach wiejskich
– Green Twinning
– Soundscraper
– Budowanie sieci współpracy na rzecz promocji Odnawialnych Źródeł Energii – BUS OZE
– Maj: kierunek Greenpower
– OZE Day 2014

Wydanie 2/2014 GLOBEnergia dostepne w sklepie internetowym GLOBEnergia:
http://globenergia.pl/sklep/wydania-globenergia-elektroniczne-pdf/wydanie-elektroniczne-globenergia-2-2014-automat-24h-21-detail