Powrót do portalu

II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji

20.04.2017 - 21.04.2017

Relacja

Za nami II Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji, który odbył się 20 i 21 kwietnia 2017 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Organizatorami byli: GLOBEnergia, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz AGH i Małopolskie Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini.

Niska emisja staje się coraz większym problemem w dużych miastach. Próbując ją zniwelować wprowadzamy szereg rozwiązań, takich jak wymiana źródła ciepła, termomodernizacja budynków oraz ograniczenie emisji komunikacyjnej. Celem kongresu była analiza wniosków płynących z wprowadzenia tych działań, przedstawienie nowych technologii i rozwiązań, które mogą wpłynąć na ograniczenie niskiej emisji w przyszłości oraz przestawienie możliwości finansowania inwestycji.

Pierwszego dnia Kongres miał swoje miejsce w Auli Głównej AGH Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Uczestników powitali Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP Pan Kazimierz Barczyk, Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa oraz Grzegorz Burek- naczelny redaktor GLOBEnergia.

Następnie o energetycznej prognozie pogody opowiedział Tomasz Zubilewicz. Po nim swoje wystąpienie mieli dr inż. Michał Kaczmarczyk mówiący o problemie niskiej emisji w ujęciu energetycznym oraz dr Iwona Jelonek opowiadająca o badaniu jakości powietrza w kontekście działań samorządu na przykładzie województwa śląskiego.

Sposobów na ograniczenie niskiej emisji jest bardzo wiele. Prelegenci opowiedzieli o niektórych z nich. Marek Bednarz z Viessmanna opowiedział o zeroemisyjnej technice grzewczej i dobrych praktykach w procesie projektowo – inwestycyjnym. Mgr inż. Grzegorz Pełka z krakowskiego AGH mówił o kotłach na paliwo stałe i ich walce o czystsze powietrze. Paweł Gałuszka z firmy farby KABE przedstawił możliwości dobrych praktyk w ociepleniach i o renowacjach typu mikro i makro, a Grzegorz Narwojsz z TÜV Nord opowiedział o wpływie termomodernizacji na niską emisję. Sposobem na ograniczenie niskiej emisji jest także zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii. Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV Bogdan Szymański opowiedział o samorządowych inwestycjach w systemy fotowoltaiczne, a Michał Marona z Solar Edge przedstawił bezpieczne instalacje fotowoltaiczne.

Miejsce Kongresu nie było przypadkowe- Kraków boryka się z problemem smogu i niskiej emisji od dłuższego czasu. O realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na przykładzie MPEC w Krakowie opowiedział Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt PONE MPEC S.A. w Krakowie – Janusz Miechowicz. Jarosław Kotyza z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini przedstawił działania Laboratorium OZE AGH Miękinia w walce z niską emisją. Anna Dworakowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego zastanawiała się wraz z uczestnikami, czy Polska ma skuteczne prawo do walki z niską emisją. Na koniec pierwszego dnia Aleksander Gawron z krakowskiego Start-up’u Airly zaprezentował sensor jakości powietrza.

Sesja plenerowa odbyła się drugiego dnia w Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Miękini. W trakcie sesji odbyła się praktyczna prezentacja działania tradycyjnych kotłów i pompy ciepła wraz z pomiarem zanieczyszczeń zawartych w spalinach oraz ekspozycja urządzeń wykorzystujących OZE.

Na Kongresie mieliśmy przyjemność gościć ponad 160 uczestników. Wszystkim im dziękujemy za przybycie i mamy nadzieję, że dzięki wyniesionej z niego wiedzy i praktycznych rozwiązań będą walczyć z niską emisją na terenie swoich Gmin!

Fotorelacja

Program

I dzień Kongresu – 20 kwietnia 2017 r.

Rozpoczęcie: 10:30

Zakończenie: 16:00

Przerwa kawowa: 12:00

Lokalizacja: Aula Główna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w Budynku A-0, 1 piętro
Aleja Adama Mickiewicza 30, 30-065 Kraków

Przywitanie uczestników i rozpoczęcie Kongresu

Kazimierz Barczyk | Przewodniczący Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Jacek Krupa | Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Matyszkiewicz, prof. dr hab. inż.  | Dziekan Wydziału  Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH

Grzegorz Burek | Redaktor naczelny GLOBEnergia

Program

 • 10:30 Rozpoczęcie kongresu
 • 10:45 Energetyczna prognoza pogody | Tomasz Zubilewicz
 • 11:00 Problem niskiej emisji w ujęciu energetycznym| dr inż. Michał Kaczmarczyk, RESponsibility Polska/GLOBEnergia
 • 11:20 Badanie jakości powietrza w kontekście działań samorządu na przykładzie województwa śląskiego. | dr Iwona Jelonek, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
 • 11:40 Zeroemisyjna technika grzewcza – dobre praktyki w procesie projektowo-inwestycyjnym. | Marek Bednarz, Viessmann
 • 12:00 Dobre praktyki w ociepleniach – renowacja typu mikro i makro. | Paweł Gałuszka, Farby KABE

12:30 Przerwa kawowa

 • 12:50 Termomodernizacje a niska emisja – sprawa nieoczywista? | Grzegorz Narwojsz, TÜV Nord
 • 13:10 „Co z tym smogiem w Krakowie?”. Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na przykładzie MPEC S.A. w Krakowie. | Janusz Miechowicz, Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt PONE MPEC S.A. w Krakowie
 • 13:30 Samorządowe inwestycje w systemy fotowoltaiczne – programy parasolowe. | Bogdan Szymański, Prezes Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV
 • 13:50 Bezpieczne instalacje fotowoltaiczne. | Michał Marona, Solar Edge

14:10 Przerwa kawowa i lunch

 • 14:30 Czy Polska ma skuteczne prawo do walki z niską emisją? | Anna Dworakowska, Krakowski Alarm Smogowy
 • 14:50 Kotły na paliwa stałe – czy jest dla nich miejsce w walce o czyste powietrze? Wymogi klasy V i Ekoprojektu. | mgr inż. Grzegorz Pełka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 15:00 Laboratorium OZE AGH Miękinia w walce z niską emisją.  | Jarosław Kotyza, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini
 • 15:20 Prezentacja sensora jakości powietrza. |  Aleksander Gawron, Airly

15:40 Energetyczny – talk show

II dzień Kongresu – 21 kwietnia 2017 r.

Rozpoczęcie: 9:30

Zakończenie: 12:00

Lokalizacja: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ Akademii Górniczo-Hutniczej w Miękini
Miękinia 381, 32,065 Krzeszowice

Sesja Plenerowa

• Praktyczna prezentacja działania tradycyjnych kotłów i pompy ciepła z pomiarem zanieczyszczeń zawartych w spalinach. Ekspozycja urządzeń wykorzystujących OZE.

Fundacja Wspierania Inicjatyw EkologicznychMobilne laboratorium POLoNEs. Przyczyny – Ograniczenie –
Likwidacja Niskiej Emisji.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

 

Zaproszeni Goście

• Minister Środowiska,

• Minister Energii,

• Prezes NFOŚiGW,

• Prezesi WFOŚiGW,

• Prezes URE,

• Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

• Wojewódzcy Inspektorzy Ochrony Środowiska,

• Marszałkowie województw,

• Rektorzy uczelni wyższych,

• Prezydenci miast,

• Wójtowie i burmistrzowie,

• Dyrektorzy jednostek oświatowych,

• Przedsiębiorcy.

Prelegenci

 

  Iwona Jelonek 

Posiada stopień naukowy doktora Nauk o Ziemi, nadany w 2006 r. na Wydziale Nauk o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach gdzie od 2006 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii. Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie czystych technologii węglowych mający wymiar utylitarny. Od 2014 roku prowadzi działania związane z OZE.

Anna Dworakowska 

Współzałożycielka Stowarzyszenia Krakowski Alarm Smogowy oraz ruchu Polski Alarm Smogowy, zrzeszającego inicjatywy obywatelskie na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Od kilku lat zaangażowana w prace nad regulacjami anty-smogowymi na poziomie regionalnym oraz centralnym. Koordynatorka projektów nakierowanych na zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wpływu na zdrowie oraz działań pozwalających na poprawę jakości powietrza.

Kazimierz Barczyk

Prawnik, samorządowiec. ur. w 1950 r. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.
Założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski (od 1991) oraz od 1996 przewodniczący Federacji Regionalnych Związków i Gmin i Powiatów RP założonej w 1993 roku największej ogólnopolskiej organizacji samorządu terytorialnego zrzeszającej 1000 gmin, powiatów i województw.
Prezes Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności (1980-1992), które przygotowało kilkadziesiąt społecznych projektów ustaw, w tym ustawę o samorządzie gminnym, poseł na Sejm RP (1991-93 i 1997-2001), przewodniczący i radny Rady Miasta Krakowa (1990-93 i 1994-1998), radny, przewodniczący i wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego (1998-2002 i od 2006), sędzia i wiceprezes Trybunału Stanu (1989-1991 i od 2006), minister sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów koordynującego 4 reformy ustrojowe (1997-1999), główny doradca premiera J. Buzka ds. samorządu terytorialnego. Inicjator powstania rządowego Centrum Legislacji. Współautor reformy samorządowych: gminnej, powiatowej i wojewódzkiej.

  Marek Bednarz 

Specjalista branży grzewczej z wieloletnią praktyką i dużą wiedzą teoretyczną. Pasjonat nowych technologii OZE, zaawansowanych i śmiałych rozwiązań systemowych w budownictwie energooszczędnym.Człowiek o szerokim spojrzeniu na rynki energetyczne Polski i Europy pod kątem efektywności energetycznej, ekologii oraz czystego powietrza o które walczy od wielu lat.

  Grzegorz Narwojsz

Ekspert w branży budowlanej, od wielu lat związany z TÜV Nord Polska. Posiada uprawnienia inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej oraz jest wieloletnim członkiem Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów budownictwa. Z pasja prowadzi liczne branżowe spotkania i szkolenia. W chwili obecnej pracuje nad wdrożeniem udziału w inspekcjach technicznych i budowlanych wielowirnikowców.

Michał Kaczmarczyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska, o specjalności Odnawialne Źródła Energii. Posiada stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie Nauk o Ziemi. Zwolennik idei efektywności energetycznej, poszanowania energii i odnawialnych źródeł energii. Autor wielu publikacji, zarówno naukowych jak i popularnonaukowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska. Redaktor naukowy monografii „Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji”.

Grzegorz Pełka

Inżynier Środowiska w specjalności Odnawialne Źródła Energii (OZE). Jest asystentem na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Realizuje prace badawczo-rozwojowe w Laboratorium OZE w Miękini. Był projektantem i współwykonawcą kilku stanowisk badawczo-dydaktycznych  z zakresu OZE, m.in. Mobilnego Laboratorium Niskiej Emisji „POLoNEs”. 

Paweł Gałuszka

Wykształcenie techniczne, od bliska 20 lat związany z branżą budowlaną.
Od kilkunastu lat zatrudniony w Firmie Farby KABE Polska Sp. z o.o.

Obecnie na stanowisku Kierownik Działu Szkoleń.

Janusz Miechowicz 

Od 1980 r. nieprzerwanie w MPEC S.A. w Krakowie. Były członek zarządu ds. ekonomicznych. Obecnie dyrektor Jednostki Realizującej PONE. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim i Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. W latach 1991-1996 i 1998-2002 odpowiedzialny za realizację programów „Cracow Energy Efficiency Project” realizowanych we współpracy z Bankiem Światowym. W latach 2006-2010 zaangażowany w przygotowanie i realizację projektu: „System ciepłowniczy miasta Krakowa” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Michał Marona

Absolwent Politechniki Śląskiej, wydziału Inżynierii Materiałowej. Studia z zakresu nowoczesnych materiałów inżynierskich dały mu możliwość poznania podstaw procesów zachodzących w półprzewodnikach – materiałach stosowanych w ogniwach słonecznych. Ukończył również studia podyplomowe, z zakresu „Inwestycji w Odnawialne Źródła Energii”, zorganizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energii Odnawialnej w Warszawie. Ponad 7 lat doświadczenia w branży fotowoltaicznej jako doradca techniczny, trener, konsultant. Pracował dla wiodących producentów komponentów do systemów fotowoltaicznych. Obecnie pracuje dla SolarEdge Technology – firmy która za cel ma zrewolucjonizowanie przemysłu fotowoltaicznego. W firmie SolarEdge jest odpowiedzialny za techniczne doradztwo handlowe oraz prowadzenie szkoleń technicznych oraz handlowych.

bogdan szymańskiBogdan Szymański 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – specjalność odnawialne źródła energii. Współautor programu komputerowego „kolektorek”, członek zespołu redakcyjnego GLOBEnergia. Autor wielu kursów min „Eko-Gmina”, „Samorządowy Menedżer ds. Energii” czy szkoleń z zakresu systemów fotowoltaicznych m.in. Solar+. Autor wielu poradników, w tym książki „Instalacje fotowoltaiczne”.

Grzegorz Burek 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Redaktor naczelny GLOBEnergii. Wieloletni działacz na rzecz zrównoważonego rozwoju. Propagator rozwoju rynku pomp ciepła i elektrowni fotowoltaicznych, jako dwóch uzupełniających się źródeł.

 

Organizatorzy

Organizatorzy

Patronat Honorowy: Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Patronat

Patronat medialny

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.