Powrót do portalu

Nowe modele zakupu energii i portfel zakupowy przedsiębiorstwa

13.11.2019
10:00 - 13:00 Warszawa, Siedziba firmy ALPIQ, Aleja Armii Ludowej 26,

WORKING LUNCH

Zapraszamy do udziału w Working Luchu: Nowe modele zakupu energii i portfel zakupowy przedsiębiorstwa!

Zapraszamy do udziału Working Lunchu!

Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy dotyczące modeli zakupu energii oraz portfela zakupowego przedsiębiorstwa. Wydarzenie łączy przyjemne z pożytecznym!

W spotkaniu wezmą udział znaczący przedstawiciele branży i biznesu, tacy jak dr Marek Przychodzeń, Prezes Zarządu EIDOS Sp z o.o, Krzysztof Müller, Head of Market Poland Alpiq Energy SE, Daniel Raczkiewicz, Doradca Zarządu IEN ENERGY oraz  Krzysztof Grobel z firmy Solgen.

Tematyka poruszona podczas spotkania będzie dotyczyła nowego paradygmatu zakupu energii, a tym samym sytuacji, która obecnie ma miejsce na rynku energii. Następnie zostaną omówione modele zakupu energii przez dużych klientów końcowych. W dalszej części spotkania eksperci omówią budowę portfela zakupowego odbiorcy energii elektrycznej w kontekście zawarcia umowy PPA, bilans energii czy określenie ryzyka.

Kolejno, tematy wkroczą stricte w wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie , jego koszty, procedury oraz opłacalność ekonomiczna.

DOKŁADNA LOKALIZACJA: Armii Ludowej 26, Warszawa, Budynek Focus, klatka B piętro 9.

KOSZT : 550 zł netto

REJESTRACJA WYMAGANA!

Formularz rejestracyjny TUTAJ

Szczegółowy program wydarzenia *

09:30 -10:00 POWITALNA KAWA
10:00 – 10:30 Nowy paradygmat zakupu energii
Marek Przychodzeń, Prezes Zarządu EIDOS Sp z o.o.

• Sytuacja na rynku po ustawie zamrażającej ceny energii, case studies
• Zmiana strategii zakupu energii: obniżka marży handlowej spółki obrotu vs pozyskanie własnego źródła generacji energii
• Instalacje PV i umowa PPA w przedsiębiorstwie
• Ustawy dla energochłonnych – krajobraz po bitwie

10:30 – 11:00 Modele zakupu energii przez dużych klientów końcowych
Krzysztof Müller, Head of Market Poland Alpiq Energy SE

• Standardowe modele umów na sprzedaż energii.
• Z czego składa się marża sprzedawcy ? • Podział i wycena ryzyka związanego z energią • Podział i wycena pozostałych ryzyk.
• Modele zakupu stosowane przez największych odbiorców.
• Rola spółki obrotu i POB.

11:00 -11:30 Budowa portfela zakupowego odbiorcy energii elektrycznej w kontekście zawarcia umowy PPA – case study
Daniel Raczkiewicz, Doradca Zarządu IEN ENERGY

• Dobór mocy źródła do profilu zużycia odbiorcy w oparciu o technologię PV.
• Bilans energii, analiza profili
• Budowa portfela zakupowego
• Analiza ekonomiczna
• Określenie ryzyka i wrażliwości
• Omówienie możliwych modeli uczestnictwa w rynku energii

11:30 – 12:00 Koszty wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie
Krzysztof Grobel, Solgen Sp. z o.o.

• Przedsiębiorstwo jako producent energii elektrycznej z PV
• Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej z PV
• Procedury i decyzje administracyjne
• Analiza ekonomiczna

12:00 – 12:30 Networking
12:30 – 13:00 Lunch

Organizator

Partnerzy

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.