Powrót do portalu

XXIV Forum Energia w Gminie w Krakowie

12.09.2017

Forum Energia w Gminie

O Forum

RELACJA!

Dziękujemy za udział w wydarzeniu!

12 września 2017 r. w Sali Obrad Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbyło się XXIV Forum Energia w Gminie w Krakowie. Organizowane było przez Redakcję GLOBEnergia przy współpracy z Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski.

Cykl spotkań Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Całe wydarzenie podzielono na dwa panele tematyczne. Pierwszy z nich odnosił się do Efektywności energetycznej w inwestycjach komunalnych. Konferencję rozpoczął Pan Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBEnergia.

audycie energetycznym walk-through i ścieżce optymalizacji kosztów opowiedział Marek Przychodzeń z firmy EIDOS. Adam Konaszewski z Dimplexu opowiedział o aspektach ekonomicznych pomp ciepła i fotowotaiki. Pierwszy panel zakończył swoją prezentacją pod tytułem Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych – ABC inwestora Michał MaronaSolarEdge.

 

Po przerwie kawowej przystąpiono do drugiej części wydarzenia pt. „Zrównoważony rozwój lokalny”.

Jako pierwszy zabrał głos Grzegorz Narwojsz z firmy TUV Nord mówiący o efektywnej termomodernizacji, następnie o fotowoltaice w samorządowych programach parasolowych opowiedział Bogdan SzymańskiStowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Po nim swoje wystąpienie miał Michał KaczmarczykResponsibility wygłaszający prezentację na temat „Aspekty praktyczne regulacji uchwał antysmogowych”. Następnie o pasywnych budynkach użyteczności publicznej oraz ich za i przeciw wypowiedział się Tomasz PyszczekArchitektury Pasywnej. Kolejnym prelegentem była Edyta Pęcherz, która przybliżyła słuchaczom, czym są klastry energii i jak można finansować inwestycje energooszczędne.  Kolejnym i zarazem ostatnim przedstawionym tematem był „Dofinansowanie dla gmin – studium przypadku „ przez Janusza PakitnegoSemper Power.

Po wszystkich wykładach spośród uczestników zostali wylosowani szczęśliwcy, którym wręczyliśmy nagrody naszych partnerów.

 

W XXIII Forum Energia w Gminie wzięło udział ponad 10 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych. Na nasze wydarzenie przybywają również przedstawiciele takich instytucji, jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnym obiektów komunalnych czy obiektów rekreacyjnych.

Podczas spotkań eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.  

Program

ENERGIA W GMINIE, 12 września 2017 r.

Rejestracja uczestników: godz. 9:30

10:00 Rozpoczęcie
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBENERGIA
10:10 Panel I – Efektywność energetyczna w inwestycjach komunalnych.
Audyt energetyczny walk-through – ścieżka optymalizacji kosztów.
Ekonomika – pompy ciepła i fotowoltaika – razem czy osobno.
Chłodzenie z odzyskiem ciepła – urządzenia rewersyjne.
Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych – ABC inwestora.
12:00 PRZERWA KAWOWA
12:20 Panel II – Zrównoważony rozwój lokalny
Efektywna termomodernizacja – studia przypadku.
Fotowoltaika w samorządowych programach parasolowych – aktualne regulacje i wymogi.
Aspekty praktyczne regulacji uchwał antysmogowych.
Pasywne budynki użyteczności publicznej – za i przeciw.
Klastry energetyczne i finansowanie inwestycji energooszczędnych
Dofinansowania dla gmin – studium przypadku

14:30 Zakończenie

Ponadto:

Konsultacje dla przedstawicieli samorządów z zakresu finansowania inwestycji w ramach tzw. programów parasolowych: przygotowanie inwestycji, audyt obiektów, sporządzenie programów funkcjonalno-użytkowych, realizacja inwestycji

Galeria

Organizator

Współorganizatorzy

Patronat

Patronat

Partnerzy

Partnerzy

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.