Powrót do portalu

XXVIII Forum Energia w Gminie – Niepołomice k. Krakowa

07.06.2018
Kraków, Zamek Królewski, Niepołomice

O Forum

Energia w gminie – identyfikujemy potrzeby i prezentujemy rozwiązania dla samorządów

Dziękujemy z udział w XXVIII Forum Energia w Gminie, które odbyło się 7 czerwca 2018 r. w Niepołomicach koło Krakowa.

Energia elektryczna i cieplna, to produkty, do których wytworzenia, tak jak w każdym innym przypadku, wymagane jest poniesienie konkretnych nakładów inwestycyjnych. Dodatkowo, koszt zakupu wytworzonej energii stanowi znaczący udział w budżetach zarówno gospodarstw domowych, jak i budżetach gmin oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W takiej sytuacji zupełnie uzasadnione jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą na optymalizację tych kosztów, zarówno na poziomie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym. Jeżeli dodamy do tego aspekt poszanowania środowiska, a więc po prostu efekt ekologiczny, rozwiązaniami, które przychodzą z pomocą są technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Właśnie o tym rozmawiano podczas XXVIII Forum Energia w Gminie, które odbyło się na Zamku królewskim w Niepołomicach k. Krakowa.

Kraków – wzór i inspiracja dla innych samorządów?

Energia to kluczowa rzecz w naszej strefie klimatycznej – komentował Kazimierz Barczyk opowiadając o roli energii w samorządach i podsumowując działania Krakowa w walce o czyste powietrze.
Ponad 100 lat temu narodził się w Polsce ruch ekologiczny. Ciągle chcemy trzymać palmę pierwszeństwa w walce z zagrożeniami. Od kilka lat w Krakowie podnosimy krzyk w tej sprawie i podejmujemy konkretne działania. Ja mam tę przyjemność, że moja świadomość w tej sprawie wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Kilka lat temu podpisałem się pod pierwszą w Polsce uchwałą sejmiku województwa małopolskiego zakazującą używania paliw zagrażających niską emisją. – opowiadał Kazimierz Barczyk dodając, że władze Krakowa zakazując spalania węgla i drewna preferują ekologiczne źródła ciepła.

Nowe trendy w projektowaniu systemów

Ekologiczne źródła energii są więc pożądane. Warto jednak wiedzieć, że systemy ekologiczne można łączyć w ekologiczne systemy. Przykładem jest połączenie instalacji grzewczej opartej na pompach ciepła z instalacją fotowoltaiczną.

Można zbudować instalacje tak, by zbilansować energetycznie budynek do zera – o zasadności łączenia pomp ciepła i fotowoltaiki w jeden system energetyczny obiektu opowiada Dawid Pantera Viessmann zwracając dodatkowo uwagę na to, że tym sposobem można rozwiązać problem magazynowania energii z instalacji fotowoltaicznej.

Sama instalacja fotowoltaiczna to czyste, bezemisyjne i bezobsługowe źródła energii elektrycznej. Bezobsługowe są oczywiście dla użytkownika.
Tak jak każda instalacja elektryczna, również instalacja fotowoltaiczna potrzebuje cyklicznych przeglądów – zwraca uwagę Michał Marona SolarEdge zachęcając do wykonywania regularnych przeglądów instalacji fotowoltaicznych co rok, ewentualnie co dwa lata.

Jak zrealizować cel zwiększenia efektywności energetycznej w inwestycjach komunalnych?

Poza wspomnianymi odnawialnymi źródłami energii, głównego rozwiązania należy upatrywać w termomodernizacji budynków.

Termomodernizacja: Po pierwsze – stolarka okienna

Przyjęło się myśleć, że okno to tylko zwykła przegroda oddzielająca nas od świata zewnętrznego, chroniąc od chłodu.
Okno posiada więcej funkcji – izoluje akustycznie, chroni przed włamaniami, a dodatkowo przekazuje do wnętrza budynku energię pochodzącą ze słońca – wylicza dodatkowe zalety okien Maciej Mańko, Saint Gobain – Glassolutions.

Prace termomodernizacyjne – istota

Docieplenie budynku, a przez to zmniejszenie jego zapotrzebowania na ciepło, a więc także na ilość zużytego paliwa, do konieczność we współczesnym świecie, zmierzającym do budowania odpowiedzialnego miksu energetycznego i nowoczesnego społeczeństwa.

Najważniejsze, jest odpowiednie rozplanowanie termomodernizacji.
Warto zwrócić uwagę na materiały, które będą wykorzystane. Należy zwrócić uwagę na ich jakość oraz zgodność z wytycznymi na projektowymi. – sugeruje Kuba Błażewicz, Saint Gobain – Isover uzupełniając, że kluczem do sukcesu jest też odpowiednio wykwalifikowana i doświadczona firma wykonawcza, posiadająca dobre referencje.

Bez wątpienia technologią przyszłości, która zwiększy komfort funkcjonowania społeczeństwa w aglomeracjach miejskich jest elektromobilność. Auta elektryczne są co prawda najbardziej widocznym aspektem nadchodzących zmian, ale to infrastruktura w postaci stacji ładowania jest w tym momencie kwestia najbardziej pilną i wymagającą skupienia największej uwagi. Punktów do ładowania pojazdów elektrycznych powstaje coraz więcej. Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych jest coraz bardziej przyjazna. Komfort użytkowania pojazdów elektrycznych w miastach jest już na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o dalsze podróże, to według przedstawicieli branży elektromobilności, wystarczy po prostu odpowiednio zaplanować trasę.

Jeżeli chcemy zbudować nowoczesną niskoemisyjną gospodarkę, potrzebujemy przede wszystkim zwiększyć świadomość inwestorów, zarówno na poziomie gospodarstwa domowego jak i na poziomie inwestora instytucjonalnego, co do możliwości zastosowania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Taką rolę pełni Energia w Gminie. Bez podstawowej wiedzy na temat dostępnych technologii i rozmów na poziomie inwestor-projektant-wykonawca, które mają za zadanie rozwianie wątpliwości co do słuszności zastosowania konkretnych rozwiązań, pozostaniemy na tym etapie, na którym jesteśmy, zapominając o konieczności rozwoju. Oczywiście potrzebujemy środków finansowych na realizację projektów, potrzebujemy regulacji na poziomie krajowym i lokalnym ale równie mocno potrzebujemy rzetelnej wiedzy i skutecznej komunikacji społecznej – twierdzi dr inż. Michał Kaczmarczyk.

Energia w gminie to spotkanie praktyków fachowców i inwestorów. Tutaj rozmawiamy o technologii dla budynków, użyteczności publicznej jak i dla domów jednorodzinnych. Całość spinamy tematami związanymi z finansowaniem. – zaprasza Bartłomiej Świderek, wiceprezes zarządu GLOBEnergia Sp. z o.o.

Program

Program*
Prowadzenie: Michał Kaczmarczyk, AGH, GLOBEnergia

9 30 Rejestracja uczestników
10 00 Rozpoczęcie
Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBENERGIA
10 10 Panel I – Effect4buildings: Efektywność energetyczna w inwestycjach komunalnych.
10 10 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na przykładzie gminy Niepołomice – Stanisław Nowacki, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
10 30 Systemy grzewcze i chłodzące  dla obiektów użyteczności publicznej. Integracja z fotowoltaiką – Dawid Pantera, Viessmann
10 50 Monitoring instalacji PV – aspekty kosztowe u inwestora – Michał Marona, Solar Edge
11 10 Komfort cieplny i akustyczny budynków – na co zwracać uwagę – Kuba Błażewicz, Saint Gobain – Isover
11 30 Okna – istotny element prac termomodernizacyjnych – Maciej Mańko, Saint Gobain – Glassolutions
11 50 Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – aspekty funkcjonalne dla gmin – Artur Gaj, Michał Lodziński, ABB
12 10 Przerwa
12 30 Panel II – Zrównoważony rozwój lokalny
 12  30
Rynek Fotowoltaiczny w Polsce – raport SBF Polska PV – Grzegorz Burek, GLOBEnergia, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV
12 45 Prawne i inwestycyjne aspekty ustawy o elektromobilności – Grzegorz Narwojsz, TUV Nord
13 05 Stan i prognozy rozwoju geotermii w Polsce – Marek Hajto, Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne
13 25 Finansowanie inwestycji samorządowych – Patryk Swoboda, Planergia
13 45 Kluczowe aspekty regulacji w zakresie niskiej emisji – Michał Kaczmarczyk, AGH, GLOBEnergia
14 05 Podsumowanie

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu

 

Odbiorcy

  • Osoby odpowiedzialne za inwestycje i zamówienia
  • Przedstawiciele spółek i instytucji gminnych
  • Wójtowie, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast
  • Jednostki naukowe

Energia w Gminie Niepołomice 2018

Organizator

Współorganizator

Patronat

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.