Powrót do portalu

XXX Forum Energia w Gminie w Sulechowie

11.04.2019
Zielona Góra (Sulechów), Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie

Spotkanie dla samorządów lokalnych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną

Dziękujemy za udział w XXX Forum Energia w Gminie!

Dziękujemy, że byliście z nami podczas jubileuszowego XXX Forum Energia w Gminie!

XXX Forum Energia w Gminie odbyło się w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, w budynku, który służy naukowcom, w celu opracowywania nowych technologii energetycznych.

W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów, zarządców obiektów użyteczności publicznej, reprezentantów spółdzielni mieszkaniowych.

Tematy, z którymi zostali zapoznani to m. in. finansowanie inwestycji energooszczędnych,  dobre i złe praktyki inwestycji termomodernizacyjnych, inteligentne zarządzanie energią w budynkach, instalacje hybrydowe oparte na pompach ciepła i instalacjach fotowoltaicznych, bilans energetyczny obiektów.

Prelekcjom towarzyszyły liczne pytania zarówno podczas sesji tematycznych jak i w kuluarach. Na zakończenie odbyły się: jazda testowa elektromobilem oraz wizyta studyjna i zwiedzanie Centrum Energetyki Odnawialnej.

Program XXX Forum Energia w Gminie w Sulechowie

Szczegółowy program wydarzenia*

9:30     Rejestracja Uczestników

10:00   Rozpoczęcie i powitanie gości
Radosław Grech Centrum Energetyki Odnawialnej, Bartłomiej Świderek GLOBEnergia

10:00 – 12:00 SESJA I PRAKTYKA INWESTYCYJNA

Izolacja i termomodernizacja budynków na przykładach
Farby Kabe Paweł Gałuszka
– Optymalizacja (racjonalizacja) kosztów energii w eksploatacji zasobów komunalnych
Konrad Witczak Rockwool Polska
Inteligentna produkcja, monitorowanie i zarządzanie energią w budynku – bezpieczeństwo i ekonomia
Maciej Piliński Fronius
Budynek ogrzewany pompą ciepła – jaką moc instalacji PV można zaproponować prosumentowi
Rafał Dobkiewicz Viessmann
– Magazynowanie energii w ujęciu praktycznym – wymagania techniczne i eksploatacyjne
Łukasz Urbański BMZ Poland

11:50 PRZERWA KAWOWA

12:10 – 14:00 PANEL II – RYNEK I FINANSE „EFFECT4buildings”

Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych RPO Lubuskie 2020
Mariusz Graczyk Urząd Marszałkowski
Bilans energetyczny budynków w kontekście poprawy jakości powietrza 
Maciej Syropolski SPIUG
Inwestycje samorządowe w kontekście poprawy jakości powietrza. Źródła finansowania przedsięwzięć ograniczających zapotrzebowanie na energię
Wojciech Porębski WFOŚiGW
Rynek fotowoltaiczny w Polsce 2018/2019 | Moce przyłączone | Notowania cen mikroinstalacji 2019
Anna Będkowska SBF Polska PV
– Redukcja emisji z małych urządzeń grzewczych
Radosław Grech, CEO Sulechów

14:10 Rozstrzygnięcie konkursu dla publiczności i zakończenie forum

14:30 – 15:00 Zwiedzanie Centrum Energetyki Odnawialnej

*Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie

O Energia w Gminie

Energia w Gminie to ogólnopolski cykl spotkań, warsztatów i konferencji dla samorządów lokalnych organizowany  przez Redakcję GLOBEnergia. Na spotkaniach poruszane są tematy Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii, efektywności energetycznej, finansowania, kompleksowej termomodernizacji, odpowiedniego przygotowywania dokumentacji przetargowych.


W akcji Energia w Gminie wzięło udział już ponad 1800 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych.

Na nasze wydarzenia przybywają również przedstawiciele takich instytucji jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnych obiektów komunalnych, czy obiektów rekreacyjnych.

Podczas spotkań, eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.

FOTORELACJA | XXX Forum Energia w Gminie

Organizator

Współorganizacja

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Lubuskiego

Partnerzy

Partnerzy

Partnerzy

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.