Powrót do portalu

XXXII Forum Energia w Gminie w Niepołomicach

13.06.2019
Zamek Królewski w Niepołomicach, Niepołomice, ul. Zamkowa 2

Spotkanie dla samorządów lokalnych z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną

Zapraszamy do Małopolski!

Każda gmina posiada obiekty różnego typu i przeznaczenia – zarówno te należące do mieszkańców, jak i obiekty publiczne – szkoły, świetlice, domy kultury, budynki straży pożarnej,  centra rekreacji i sportu, budynki Urzędu Miasta czy Gminy itd.

Często są to obiekty są technologicznie stare, o dużym zapotrzebowaniu na energię i wysokich kosztach utrzymania. Jak to zmienić? Jak nauczyć się racjonalnie gospodarować energią w obiekcie? Jak zredukować rachunki za energię i ciepło? Na wszystkie pytania odpowiemy podczas spotkania!


Energia w Gminie to ogólnopolski cykl spotkań, warsztatów i konferencji dla samorządów lokalnych organizowany  przez Redakcję GLOBEnergia. Na spotkaniach poruszane są tematy Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii, efektywności energetycznej, finansowania, kompleksowej termomodernizacji, odpowiedniego przygotowywania dokumentacji przetargowych.


W akcji Energia w Gminie wzięło udział już ponad 1800 przedstawicieli samorządów lokalnych, Urzędów Gmin, Miast, Starostw Powiatowych.

Na nasze wydarzenia przybywają również przedstawiciele takich instytucji jak Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędy Marszałkowskie, zarządcy gminnych obiektów komunalnych, czy obiektów rekreacyjnych.

Podczas spotkań, eksperci z poszczególnych dziedzin dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadają na liczne pytania i pomagają rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.


RELACJA Z MAŁOPOLSKIEJ EDYCJI ENERGIA W GMINIE 2018 – TUTAJ

Zmobilizujmy się do walki z niską emisją!

Szanowni Państwo,

Najgorsza w Europie jakość powietrza jest dziś jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce – do rozwiązania przez rząd, samorządy i przemysł. W celu ochrony zdrowia mieszkańców i milionów turystów oraz uniknięcia kar ze strony Komisji Europejskiej, za brak przestrzegania przepisów unijnych w zakresie norm jakościowych powietrza, konieczna jest radykalna poprawa tego stanu rzeczy w możliwie krótkim czasie. Precedensowe w kraju – oraz
w całej Europie – uchwały samorządów małopolskich na czele z Sejmikiem Województwa Małopolskiego i Radą Miasta Krakowa jako akty prawa miejscowego mają teraz kluczowe znaczenie w zwalczaniu smogu. Jest to samoobrona samorządów dla dobra mieszkańców.

Takie konkretne działania wywierają również presję na władzach centralnych o zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ważną rolę odgrywa także edukacja społeczna i zaangażowanie obywateli, abyśmy wszyscy zmobilizowali się do ograniczenia niskiej emisji.

Od początku swojej działalności Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP – największa ogólnopolska organizacja samorządów
terytorialnych, zrzeszająca 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach –
od lat silnie zabiegają o aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wyrazem
tego są liczne konferencje, które organizujemy i na które zapraszamy.

Tak jest i tym razem – w imieniu organizatorów i współorganizatorów zapraszam przedstawicieli instytucji państwowych, samorządów, przedstawicieli instytucji naukowych i zarządców
obiektów na Zamek Królewski w Niepołomicach na XXXII Forum Energia w Gminie, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r.

Przyjęliśmy wiele apeli i stanowisk, ale mocno wierzymy w to, że spotkanie oko w oko z technologią, nowymi rozwiązaniami i ekspertami, to idealny sposób na przełożenie pomysłów na rzeczywiste
działania w ograniczaniu zużycia energii, redukcji rachunków za eksploatację obiektów, a przy okazji poprawy stanu środowiska i na likwidację ogromnego problemu smogu w naszych gminach.
Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych!

Kazimierz Barczyk
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski
oraz Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP

Program ramowy wydarzenia *

9: 30  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10 00 ROZPOCZĘCIE – POWITANIE GOŚCI
Grzegorz Burek GLOBEnergia
 Adam Twardowski Wiceburmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
Kazimierz Barczyk Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

10:00 PANEL I – PRAKTYKA INWESTYCYJNA

Obiekty komunalne – termomodernizacja krok po kroku | Zasady, cele, efekty
Tomasz Kwiatkowski, ROCKWOOL

Magazyny energii – od teorii do praktyki
Łukasz Urbański, BMZ Poland

Inteligentna produkcja, monitorowanie i zarządzanie energią w budynku – bezpieczeństwo i ekonomia
Maciej Piliński, Fronius

Nowoczesne technologie grzewcze – dobór urządzenia, a oczekiwania użytkownika budynku
Szymon Lenartowicz, Viessmann

Inwestycje PV na obiektach użyteczności publicznej
Michał Marona, SolarEdge

Emisja z komina czyli czym oddychają Polacy i jak zwiększyć świadomość ekologiczną?
Paulina Smaczna, Jarosław Kotyza, Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH.

12:30 – PRZERWA KAWOWA

12:50 – PANEL II – RYNEK I FINANSE „EFFECT4buildings”

Świadomie projektuję , buduję , modernizuję obiekty budowlane , aby poprawić jakość otaczającego powietrza. Podstawowe zasady.
Maciej Syropolski, SPIUG

Rynek instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Zasady doboru instalacji PV dla domu i firmy – DYSKUSJA
Grzegorz Burek GLOBEnergia, Bogdan Szymański SBF POLSKA PV, Tomasz Góra Solgen

Finansowanie inwestycji proekologicznych – propozycje dla samorządów, przedsiębiorstw i osób fizycznych
Anna Synowiec WFOŚiGW w Krakowie

14:10 Rozstrzygnięcie konkursu dla publiczności i zakończenie forum

14:20 PREZENTACJA I ZWIEDZANIE MOBILNEGO LABORATORIUM – BUS OZE!

*Organizator zastrzega możliwość wprowadzania zmian w programie

Ekspozycja mobilna BUS OZE podczas XXXII Energia w Gminie

Podczas XXXII Forum Energia w Gminie w Niepołomicach, uczestnicy będą mieć okazję zwiedzenia mobilnego laboratorium BUS OZE!

Laboratorium mobilne  zostało stworzone w celu zwiększenia świadomości lokalnych społeczności zagrożeniami i przyczynami niskiej emisji oraz sposobami jej ograniczania i ostatecznie likwidacji.

Ekspozycja wyposażona  jest w urządzenia grzewcze i produkujące energię elektryczną z OZE, umieszczoną na samochodzie ciężarowym MAN, do którego można wejść i zapoznać się z poszczególnymi urządzeniami.

Warsztaty prowadzone są w zakresie ograniczania i likwidacji niskiej emisji, działania pompy ciepła na „żywym organizmie”, który stanowi wersja demonstracyjna oraz praktyczne wykorzystanie energii odnawialnej w życiu codziennym.

Organizator i współorganizacja

Patronat honorowy

Partnerzy

Partnerzy

Patronat

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.