Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że z uwagi na konieczność wydłużenia czasu na przygotowanie dokumentacji przez Wnioskodawców, składających wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach II konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych”, termin naboru wniosków został przedłużony do dnia 7 czerwca 2013 r. do godz. 15:30.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej