Wydłużona żywotność pomp ciepła do c.w.u. od Galmet

Zdjęcie autora: Galmet | Tworzymy rzeczy mądre

Galmet | Tworzymy rzeczy mądre

Polski producent urządzeń grzewczych

Czym powinien odznaczać się dobry ogrzewacz wody i wymiennik c.w.u.? Z pewnością długim okresem pracy, wynikającym z jego jakości i odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego.

W tym miesiącu firma Galmet zaprezentowała najnowszy katalog produktów OZE. Zawiera on zestawy solarne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i Hybrydowe Systemy Grzewcze dla wszystkich, którzy cenią rozwiązania EKO.

W najnowszym katalogu na uwagę zasługują pompy ciepła do przygotowanie ciepłej wody użytkowej Spectra i Basic, a to dlatego, że jak informuje producent – zastosowano w nich technologię wydłużającą ich żywotność. Mowa o dodatkowym zabezpieczeniu zbiorników - "Dielectric Protection".

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej od Galmet (od lewej): Basic i Spectra

W celu wydłużenia żywotności zbiorników Galmet wprowadził zabezpieczenie antykorozyjne DIELECTRIC PROTECTION®. Obok dotychczas stosowanych: emalii ceramicznej Extra Glass® i anody magnezowej lub tytanowej, które zabezpieczają powierzchnię zbiornika, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie przyłączy w postaci łączników dielektrycznych.

Po pierwsze – emaliowanie „na mokro”

Zbiorniki Galmet są emaliowane „na mokro”. Proces emaliowania na mokro zapewnia długie i higieniczne użytkowanie wymiennika. Regulowany jest normą DIN 4753-3:2013-02, która szczegółowo opisuje budowę, wymagania jakościowe i metody badań dla emaliowanych ogrzewaczy ciepłej wody użytkowej.

Wypalanie zbiorników. Źródło: Galmet

Norma ta stosowana jest przez czołowych producentów zbiorników c.w.u. w Europie, w tym również przez firmę Galmet. Gwarantuje ona utrzymanie najwyższego standardu produktu, w oparciu o dokładnie określone wymagania techniczne, jakie powinien spełnić zbiornik poddawany emaliowaniu, a także definicje metod testowania gotowego wyrobu.

Emaliowanie metodą „na mokro” gwarantuje zabezpieczenie wymiennika najwyższej jakości emalią ceramiczną EXTRA GLASS®. Jest to proces oparty o ścisłą kontrolę na każdym etapie tworzenia zbiornika, z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń i nowoczesnej linii technologicznej.

 Po drugie – zabezpieczenie antykorozyjne 

Stosowanie zabezpieczenia DIELECTRIC PROTECTION® znacząco wydłuża żywotność zbiornika a tym samym całej instalacji. Zabezpieczone zostają elementy instalacji c.w.u. najbardziej narażone na występowanie korozji.

Do korozji w instalacji c.w.u. dochodzi najczęściej na styku dwóch różnych metali. Zetknięcie miedzi (rura doprowadzająca i odprowadzająca wodę użytkową) z żelazem (przyłączem hydraulicznym zbiornika) powoduje powstanie ogniwa korozyjnego. W wyniku jego pracy uszkodzeniu ulegają szczególnie przyłącza hydrauliczne zbiornika - korodują. Zastosowanie zabezpieczeń w postaci łączników dielektrycznych pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu elementów metalowych zbiornika z instalacją miedzianą. Tym samym nie dochodzi do uszkodzenia przyłączy.

Gdzie zalecane jest stosowanie łączników dielektrycznych?

Łączniki dielektryczne zalecane są do stosowania przy instalacjach miedzianych. Łączniki z tworzywa sztucznego − nie przewodzące prądu elektrycznego - montowane są pomiędzy króćcami przyłączeniowymi zbiornika: wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji a przewodami instalacji. Zabezpieczenie to powinno być stosowane również wtedy gdy zawór lub grupa bezpieczeństwa zostały podłączone bezpośrednio do urządzenia.

W których zbiornikach zastosowano zabezpieczenie DIELECTRIC PROTECTION®?

„Wydłużona żywotność dotyczy samego zbiornika w pompie do c.w.u. Dodatkowe zabezpieczenie stosowane jest we wszystkich zbiornikach emaliowanych Galmet, o pojemności od 100 do 500 litrów (zarówno tych bez wężownicy, jak i z 1, 2, lub 3 wężownicami).” – wyjaśnia inż. Roman Balicz - Krajowy doradca ds. ogrzewaczy wody z firmy Galmet.

Źródło: Galmet

Zobacz również