Na terenie szybu VI w Chudowie w kopalni Budryk uruchomiono układ kogeneracyjny o mocy 2×4 MW, który wytwarza energię elektryczną i ciepło. Zasilany jest on metanem z odmetanowywania kopalni pozyskiwanym przez stację odmetanowywania, która została uruchomiona przy tym samym szybie rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej wyniesie 5 000 MWh na miesiąc, co stanowi 30% aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną kopalni Budryk. Całość produkowanej energii elektrycznej będzie zużyta przez kopalnię. Całkowita miesięczna produkcja energii elektrycznej na miesiąc przyniesie oszczędności w kosztach energii elektrycznej około 850 000 zł, co rocznie przyniesie oszczędności rzędu 10 mln zł i pozwoli na zwrot inwestycji już w okresie 2 lat.

Wytwarzane w układzie ciepło w okolicach 2018 roku zostanie wykorzystane do produkcji chłodu w Centralnej Stacji Klimatycznej, który potrzebny jest do klimatyzacji miejsca pracy w wyrobiskach dołowych. Zastosowanie ciepła do produkcji chłodu umożliwi całoroczne wykorzystanie ciepła produkowanego w układzie kogeneracyjnym i przyniesie kopalni dodatkowe korzyści finansowe.

Układ kogeneracyjny w kopalni Budryk, fot. Tomasz Siemoniak, źródło JSW SA

Układ kogeneracyjny w kopalni Budryk, fot. Tomasz Siemoniak, źródło JSW SA

Wybudowany układ kogeneracyjny składa się z dwóch jednostek o mocy elektrycznej 4035 kW i mocy ciągłej 3746 kW każda. Po raz pierwszy w Europie jednostki kogeneracyjne zabudowano w kontenerach, co w znacznym stopniu zminimalizowało koszty inwestycji oraz powierzchnię zajętą przez urządzenia.

Redakcja GLOBEnergia pytała, na jak długo przewidziano pracę tego układu. „Trudno powiedzieć – to jak z pralką – przynajmniej kilkanaście lat. Wszystko zależy od stanu urządzeń, przeglądów, remontów. Inny tego typu układ pracuje już 10 lat” – komentuje rzecznik prasowy JSW SA.

Jednostka kogeneracyjna składa się z silnika spalinowego firmy GE Jenbacher z Austrii oraz generatora FIRMY Leroy-Somer. Całkowita sprawność urządzeń wynosi ponad 84%.

Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych spółki.

Proponowany układ dobrze wpisuje się w politykę energetyczną Ministerstwa Energii, o której w poprzednim tygodniu mówił podsekretarz stanu w ME – Andrzej Piotrowski. Ministerstwo ma wspierać takie programy, które oprócz możliwości dostarczenia ciepła zapewnią również chłód, np. do centrum danych, serwerowni, wszystko po to, aby rozwijać nowe technologie. Zastosowanie układu kogeneracyjnego w kopalni zdaje się pasować do tej zapowiedzi.

Źródło: Jastrzębska Spółka Węglowa SA, GLOBEnergia