Po 11 dniach obowiązywania ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki wyszło z projektem istotnych zmian. Część zmian jest potrzebna, ponieważ jak się okazało, po 5 latach pracy nad ustawą, że w pewnych aspektach ta ustawa jest w ogóle niewykonalna.  

 
Obywateli interesuje najbardziej ta prosumencka część ustawy. Projekt nowelizacji Ustawy zakłada wykluczenie pomocy publicznej połączonej z taryfami gwarantowanymi. Jest to odpowiedź na pytania obywateli, czy będzie można połączyć program prosument z taryfami gwarantowanymi. W Ustawie na to pytanie nie było odpowiedzi. Na mocy projektu nowelizacji Ustawy takiego połączenia nie będzie można wykonać. 
 
Taryfy nie będą przyznawane automatycznie, ale trzeba będzie złożyć wniosek w Urzędzie Regulacji Energetyki i dopiero na tej podstawie zakład energetyczny podpiszę taryfę. 
W przypadku wysokości wsparcia mikroinstalacji zaproponowano widełki, których górna granica rzeczywiście pokrywa się ze stawkami ujętymi w Ustawie. Wartość taryf będzie zawierać się w przedziale 0,64 PLN/kWh – 0,75 PLN/kWh.  Żeby otrzymać tę najwyższą taryfę, trzeba będzie wykazać w ekonomice, że wysokość wsparcia jest zasadna. Do tego celu, w projekcie nowelizacji Ustawy przedstawiono wzór, na podstawie którego należy dokonać obliczeń. 


Redakcja GLOBEnergia