Biogaz to odnawialne źródło energii, które pozyskiwane jest z różnych surowców i wykorzystywany jest na różne sposoby. Biogaz można wykorzystywać energetycznie: do produkcji energii elektrycznej, cieplnej albo w kogeneracji.

Pozyskiwany jest ze ścieków, odpadków z produkcji rolnej, gnojowicy, obornika, odpadów organicznych takich jak: odpady pogorzelnicze, wytłoki owocowe, poubojowe itd.

W 2013r. wzrost produkcji pierwotnej z biogazu wyniósł 10,2%. W Europie, z biogazu w 2013r wyprodukowano 52,3 TWh energii elektrycznej. Ekspansja i wzrost popularności biogazu, jako paliwa widoczne są w całej Unii Europejskiej.

Polska, w produkcji biogazu, ani w wykorzystaniu go na cele energetycznie nie jest w czołówce europejskiej, ale dane przedstawione przez EuroObserv’ER napawają optymizmem.
Całkowita produkcja biogazu w Polsce w 2013 r wyniosła 251,2 ktoe, czyli o 57,4 ktoe więcej, niż w 2012r. Co ciekawe, w naszym kraju nie produkuje się z wykorzystaniem biogazu tylko energii elektrycznej. Biogaz wykorzystywany jest w Polsce tylko w instalacjach kogeneracyjnych, czyli produkujących zarówno ciepło jak i energię elektryczną. W 2013 roku wyprodukowano w instalacjach kogeneracyjnych 882,5 GWh energii elektrycznej, a rok wcześniej 565,4 GWh. Podobne proporcje odnotowano w ilości energii cieplnej. W 2013r wartość sięgała 7,2 ktoe a 5,1 ktoe w roku 2012.

biogaz prąd

Produkcja energii elektrycznej z biogazu w Europie. Źródło: EuroObserv’ER

biogaz cieplo

Produkcja energii cieplnej z biogazu w Europie. Źródło: EuroObserv’ER

Biogaz produkowany jest w Europie w 14 000 instalacji, w których odzyskuje się go z odpadów organicznych. Oprócz biogazu, którego głównym składnikiem jest metan (50-70%) produkowany jest również szlam, który suszony na lagunach jest naturalnym i idealnym nawozem dla rolnictwa. Może on być pakowany i sprzedawany, a tym samym staje się dodatkowym źródłem dochodu.

Źródło: EuroObserv’ER


Przegląd instalacji kogeneracyjnych w Polsce, pracujących na biogazie różnego pochodzenia przedstawione w GLOBEnergia 5/2014