W przypadku rewersyjnych pomp ciepła solanka/ woda za pomocą dodatkowego wymiennika ciepła istnieje możliwość wykorzystania ciepła odpadowego powstającego w trybie chłodzenia do przygotowania c.w.u.

W ten sposób można, przy odpowiednich temperaturach w zbiorniku ciepłej wody i zależnie od punktu roboczego pompy ciepła, wykorzystywać bezpłatnie aż do 80% mocy chłodzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Współczynnik efektywności przy wykorzystaniu ciepła odpadowego przez pompy ciepła solanka/woda z dodatkowym wymiennikiem ciepła (www.dimplex.pl) 
Powyższy rysunek  przedstawia moc chłodzenia, wydajność ciepłej wody oraz wydajność całkowitą podczas ładowania zbiornika w stosunku do trybu chłodzenia. Przedstawione charakterystyki wydajności opierają się na wartości referencyjnej (moc chłodzenia) bez wykorzystania ciepła odpadowego. Pompa ciepła solanka/woda SI130TUR+ osiąga przy temperaturze c.w.u. 15°C w zbiorniku współczynnik wydajności powyżej 7. Wraz ze wzrostem temperatury c.w.u w zbiorniku zmniejsza się moc wykorzystywanego ciepła odpadowego i tym samym także współczynnik EER. Przy temperaturze c.w.u. ok. 40°C wynosi on ok. 6.
Wykorzystanie ciepła odpadowego przez pompy ciepła solanka/woda z dodatkowym wymiennikiem ciepła (www.dimplex.pl)
Jeżeli podczas aktywnego chłodzenia budynku zbiornik ciepłej wody jest nagrzewany, to przy temperaturze c.w.u. 20°C w zbiorniku może zostać wykorzystane około 90% mocy chłodzenia na cele c.w.u. Odpowiada to mocy o wartości ok. 22 kW. Wraz ze wzrostem temperatury c.w.u. w zbiorniku zmniejsza się przenoszona moc chłodzenia na cele c.w.u. (wydajność ciepłej wody). Przy temperaturze c.w.u. 43°C wykorzystywane jest jeszcze około 20% mocy chłodzenia na cele c.w.u – w przybliżeniu 5 kW.
Jednocześnie wzrasta moc chłodzenia pompy ciepła do maksymalnej wydajności. Po zsumowaniu mocy chłodzenia i wydajności ciepłej wody otrzymuje się aż do 90% większą użytkową wydajność pompy ciepła niż w wyłącznym trybie chłodzenia – i to przy takim samym poborze mocy sprężarki. Prowadzi to do znacznie wyższego współczynnika wydajności (EER) pompy ciepła niż w wyłącznym trybie chłodzenia .
Adam Koniszewski
Dimplex
Cały artykuł: GLOBEnergia 1/2015