Wykorzystanie energii geotermalnej w Niemczech – przykład dla Polski

Wg Eurostatu, w 2015 roku udział Niemiec w całkowitej produkcji energii geotermalnej dla państw UE wyniósł ok. 3,3%. Warunki występowania złóż geotermalnych w Niemczech Wyróżnia się trzy obszary występowania złóż wód geotermalnych, z których wszystkie zalicza się do systemów niskotemperaturowych (temperatura wody nie przekracza w nich 150oC): Basen północnoniemiecki, wchodzi w skład basenu środkowoeuropejskiego, skały … Czytaj dalej Wykorzystanie energii geotermalnej w Niemczech – przykład dla Polski