Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG udostępniło nową publikację zawierającą wytyczne do doboru i projektowania instalacji kolektorów słonecznych dla wsparcia ciepła w procesach przemysłowych.

Krótko o historii

Energetyka słoneczna, obejmująca zarówno wytwarzanie energii elektrycznej, jak również pozyskiwanie ciepła z promieniowania słonecznego jeszcze stosunkowo niedawno kojarzyła się raczej z technologią kosmiczną pozwalającą na funkcjonowanie stacji orbitalnych czy sztucznych satelitów Ziemi. Stosunkowo niedawno, bo w latach osiemdziesiątych XX wieku zaczęto powszechniej stosować kolektory słoneczne w praktycznym, bardziej obywatelskim wykorzystaniu. Zresztą można spotkać także w Europie, zainstalowane w tamtym okresie kolektory słoneczne które funkcjonują do dzisiaj, czyli już ponad 40 lat, ze stosunkowo niewielką stratą swojej skuteczności w pozyskiwaniu ciepła.

Od początku, najprostszą metodą wykorzystania ciepła przechwyconego z promieniowania słonecznego było przygotowanie ciepłej wody użytkowej praktycznie bez kosztów eksploatacyjnych wynikających ze zużycia paliwa. Dzięki temu, kolektory słoneczne zyskały w krótkim czasie dużą popularność, ale równocześnie zostały zaszufladkowane jako źródło ciepła służące praktycznie tylko w tym celu. Tymczasem, obniżenie parametrów grzewczych w budynkach oraz zapotrzebowanie na ciepło w procesach produkcyjnych otworzyło nowy, bardzo duży potencjał do wykorzystania kolektorów słonecznych do szerszego zastosowania, jakim jest ogrzewanie budynków i wykorzystanie tego ciepła w przemyśle.

Nowe opracowanie SPIUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG, które promuje wykorzystanie kolektorów słonecznych, a także bada ich sprzedaż w każdym kwartale, udostępniło nową publikację zawierającą wytyczne do doboru i projektowania instalacji kolektorów słonecznych dla wsparcia ciepła w procesach przemysłowych.

Opracowanie można pobrać TUTAJ

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych