W obliczu rosnących cen energii, a w szczególności drastycznych podwyżek cen gazu, biomasa jako alternatywne paliwo nabiera coraz większego znaczenia. Europejskie zobowiązania Polski w zakresie wykorzystywania alternatywnych źródeł energii wymuszają szerokie stosowanie tego paliwa. Biomasa jest najstarszym współcześnie wykorzystywanym źródłem energii. Ponadto biomasa tworzy obecnie filar przyszłościowych koncepcji energetycznych i ważny element strategii bezpieczeństwa energetycznego. Jest jednym z tańszych i najłatwiej dostępnych surowców

Kotły na biomasę są efektywnym systemem grzewczym. Mogą być stosowane w nowym budownictwie, a także stanowią doskonałą alternatywę przy modernizacji starego systemu grzewczego. Dobór kotła jest kwestią indywidualną. Najważniejsze jest dostosowanie odpowiedniej mocy grzewczej urządzenia do powierzchni budynku, który ma być ogrzewany. Inwestycja w kotły na biomasę zwraca się już po około trzech latach. Roczne koszty ogrzewania mogą być zredukowane nawet do 60%. Jest to zysk zarówno ekonomiczny, jak również ekologiczny, drewno bowiem, jako surowiec odnawialny, przy spalaniu zachowuje neutralny bilans CO2. Mijające miesiące pokazały Europie zagrożenia, jakie niesie ze sobą brak dywersyfikacji energetycznej i silne skoncentrowanie się na surowcach kopalnych. Dlaczego więc tak niewiele mówi się o alternatywnych źródłach odnawialnych, w których drzemie olbrzymi potencjał możliwości? Energia kopalna to dzisiaj 79-procentowy udział w światowym „energetycznym torcie”. Na energię jądrową przypada 7 procent, zaś na odnawialną niespełna 14 procent. To właśnie w tym ostatnim kawałku skupia się najwyższa, innowacyjna technologia i w niej też należy upatrywać perspektyw na przyszłość.  

Gmina Krośniewice – jak to działa w praktyce?

Dla wielu z nas kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę kojarzą się głównie z domami jednorodzinnymi. Niemniej ich parametry techniczne pozwalają na sprawną i efektywną pracę również w dużych obiektach, takich jak np.: szkoły, budynki oświatowe, obiekty sportowe. Inwestycja w system grzewczy, oparty na odnawialnych źródłach energii, jest przyjazna dla środowiska, ale przede wszystkim dla samego inwestora, gdyż znacznie redukuje koszty.

Urząd miejski w Krośniewicach przygotował niezwykle ważny projekt z punktu widzenia ekologii i ekonomii. Głównym celem projektu była dywersyfikacja źródeł energii wykorzystywanych w Gminie Krośniewice, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii słonecznej oraz biomasy. Realizacja projektu to zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii i eliminacja emisji szkodliwych związków do środowiska naturalnego. Przykład ogrzewania trzech budynków oświatowych czy 435 gospodarstw indywidualnych to krok w przyszłość. Inwestycja zrealizowana została z funduszy unijnych – dofinansowanie wyniosło ponad 8 mln zł. Projekt o całkowitej wartości ponad 11 mln zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013, Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.9. Odnawialne Źródła Energii. (…)

Właściciel gospodarstwa jednorodzinnego może być niestety pewny, że koszty energii będą rosły. Prosty wniosek – trzeba przygotować się na trudne wyzwania, jakie niesie przyszłość. Projekt zrealizowany w naszej gminie to zyski dla nas wszystkich – redukcja emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie temperatury emitowanych spalin, a w konsekwencji ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, w którym żyjemy. „Już wiemy, że przyszłość wyznaczy oszczędzanie i już dziś jesteśmy przygotowani na zmiany, jakie niesie ze sobą nowa ustawa” – powiedział Jakub Krygiel – zastępca burmistrza Krośniewic. A wniosek końcowy dla właścicieli domów, dla gmin? Nie licz na tanią energię i przygotuj się na trudniejsze czasy. Możliwości są. Już dzisiaj każdy właściciel domu, każda gmina może obniżyć swoje koszty grzewcze korzystając z nowoczesnych urządzeń i łącząc je w system.