W dzisiejszych czasach, kiedy nieekologiczne paliwa kopalne w coraz większym stopniu staramy się zastępować innymi nośnikami energii, często okazuje się, że rozwiązania najprostsze mogą być najkorzystniejsze.

Przykładowo, jeśli prześledzimy koszt wytworzenia jednego gigadżula energii cieplnej w Polsce w latach 2006–2007, okaże się, że najtańszym sposobem pozyskiwania ciepła jest spalanie słomy. I tak za jeden gigadżul energii ze spalania słomy płaciliśmy 7,7 zł, w przypadku węgla kamiennego byłoby to około 14 zł/GJ, a w przypadku gazu ziemnego około 38 zł. Dlatego coraz większą popularność zyskują kotły do spalania słomy. (…)
Na technologię pozyskiwania energii ze spalania słomy składają się trzy etapy: otrzymywanie słomy, przygotowanie do spalania, spalanie. Otrzymywanie słomy w Polsce jest ubocznym procesem zbierania plonów, możemy więc powiedzieć, że niejako jest ona odpadem. (…)

Podstawowe technologie zbierania i formowania słomy to:

  • zbiór prasami konwencjonalnymi (małe bele prostopadłościenne),
  • zbiór prasami rolującymi (duże bele cylindryczne),
  • zbiór prasami o dużej zwięzłości (duże bele prostopadłościenne),
  • zbiór luźnej słomy przyczepami samozbierającymi.

Pierwsza metoda jest najpowszechniej stosowana w Polsce. Bele takie mają masę od 8 do 15 [kg] i wykorzystywane są do spalania w kotłach wsadowych o mocach dochodzących do 150 [kW]. (…)

Bele słomy

Wartość opałowa słomy jako paliwa energetycznego zależy od jej rodzaju, wilgotności oraz techniki przechowywania. (…) Słoma może być spalana w postaci: suchej sieczki, granulatu (minibrykiety), pyłu, balotów całych, balotów poszarpanych. Kotły wykorzystujące słomę jako paliwo można podzielić na dwie zasadnicze grupy: kotły wsadowe oraz kotły z automatycznym podawaniem paliwa. Kotły wsadowe mają moce od 20 do 500 [kW] i wykorzystywane są głównie w domach jednorodzinnych, małych gospodarstwach rolnych oraz w niewielkich zakładach produkcyjnych. (…)

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa mają moce powyżej 500 [kW]. Często wykorzystywane są w dużych kotłowniach osiedlowych, spalają one paliwo rozdrobnione podawane automatycznie w sposób ciągły. (…)

Jakub Kapuśniak, GLOBEnergia

Cały artykuł – GLOBEnergia 4/2008