24 kwietnia rusza nabór wniosków do programu Prosument dla osób fizycznych. To data, na którą wiele osób czeka. 

BOŚ Bank, posiada wyłączność na udzielanie dofinansowania z tytułu programu Prosument. W opublikowanych wymaganiach, które należy spełniać by otrzymać dofinansowanie znalazło się kilka kontrowersyjnych zapisów. 
Każde urządzenie musi spełniać wymagania określone w załączniku „Wymagania techniczne” do programu NFOŚIGW. Producenci urządzeń i wykonawcy instalacji powinni dopełnić jednak kilku dodatkowych formalności. 
 
Program prosument mimo wielkich oczekiwań raczej nie odegra istotnej roli na polskim rynku instalacji prosumenckich. Z jednej strony problemem jest ustawa o OZE w myśl której instalacje wybudowane w tym roku nie będą objęte taryfami gwarantowanymi, co pogorszy ich ekonomikę. Z kolei w przyszłym roku poziom dotacji dla instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych spadnie z 40 do 30 %. Należy także pamiętać, że od dotacji należy zapłacić podatek dochodowy według stawek 18/32% a dodatkowo dochodzą koszty bankowe uzyskania dotacji, co w praktyce powoduje, że efektywny poziom dotacji to zazwyczaj 25-32%.
 
Gwoździem do trumny programu prosument mogą stać się wymagania BOŚ Banku, który go wdraża. Relatywnie łatwo można uzyskać kredyt na 5 lat co jest z kolei mało atrakcyjne dla inwestora. W przypadku kredytu na 10 lat wymagane są gwarancje bankowe po stronie instalatora i dostawcy urządzeń. W praktyce zainteresowanie przedstawieniem gwarancji bankowych przez producentów urządzeń jest minimalne gdyż w praktyce oznaczałoby to konieczność istotnego podniesienia ceny produktu.” – komentuje Bogdan Szymański – ekspert ds systemów PV – Redakcja GLOBEnergia.
 
„Wymagania Banku w zakresie kredytu na 15 lat można uznać za abstrakcyjne gdyż poza szeregiem innych wymagań wiążą się z koniecznością poręczenia kredytu przez osobę trzecią o dobrej kondycji finansowej. Szereg wymagań w zakresie projektu, dokumentacji, wykonania, gwarancji itd, które nie zawsze są istotne z punktu widzenia inwestora sprawia, że instalacje oferowane w programie Prosument są obecnie od 10-25% droższe od instalacji montowanych bez dotacji.” – dodaje  Bogdan Szymański. 
 
Źródło: GLOBEnergia + 4/2015 
Czytaj cały artykuł – Polowanie na kasę – Program Prosument – TUTAJ