W sierpniu w programie Czyste Powietrze złożono ponad 13 tys. wniosków

NFOŚiGW informuje, że w ubiegłym miesiącu w ramach programu Czyste Powietrze złożono w sumie 16 558 wniosków o dofinansowanie działań związanych z termomodernizacją budynków oraz wymianą źródła ciepła. Ta pula aplikacji uwzględnia 15 416 wniosków o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Niekwestionowanym liderem pod względem składanych wniosków pozostaje woj. śląskie (3203), na kolejnym miejscu uplasowało się woj. małopolskie (1570), na trzecim miejscu woj. mazowieckie (1427). Najmniej wniosków złożono w woj. zachodniopomorskim (307).

Polacy stawiają na gaz i biomasę

Wśród 15 516 wnioskodawców najczęściej starano się o dofinansowanie wymiany kopciucha na kocioł gazowy kondensacyjny (6462). Kolejnym wyborem beneficjentów programu były kotły na biomasę (3339) oraz powietrzne pompy ciepła (2492). Wnioskodawcy ubiegali się także o wsparcie instalacji nowoczesnego kotła na węgiel (2492), ale także gruntowej pompy ciepła (348), systemu ogrzewania elektrycznego (226) oraz kotłów olejowych (16). 41 wnioskodawców starało się o dofinansowanie przyłącza do węzłów cieplnych.

Pula wniosków uwzględnia także dokumenty, w których beneficjenci ubiegali się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych – było ich dokładnie 2656.

W sierpniu wypłacono ponad 70 mln zł

W ubiegłym miesiącu NFOŚiGW wypłacił w sumie 70,10 mln zł, co odpowiadało 5794 wypłat dofinansowań. Podpisano także 10 925 umów w ramach Czystego Powietrza.

Od momentu uruchomienia programu Czyste Powietrze, czyli 19 września 2018 roku, do 10 września 2021 roku złożono już ponad 312 tys. wniosków na łączną sumę dofinansowania 5,3 mld zł. Podpisano 243 036 umów oraz wypłacono już 1,9 mld zł.

Ruszają kolejne komponenty Czyste Powietrza

Pilotaże programów dla budynków wielorodzinnych mają być uzupełnieniem programu Czyste Powietrze, w ramach którego do tej pory o finansowanie mogli ubiegać się tylko właściciele domów jednorodzinnych. Z wieloma problemami natury grzewczej zmagają się także mieszkańcy bloków i kamienic. MKiŚ i NFOŚiGW dzięki pilotażom chcą zebrać niezbędne informacje do programu wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych w całej Polsce. Kompleksowy program ma być uruchomiony w 2022 roku.

NFOŚiGW informuje, że na początku października rusza kolejny, trzeci pilotaż programu wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych na Dolnym Śląsku. Oczekiwanymi rezultatami ma być wymiana 720 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacja, a dzięki temu poprawa efektywności energetycznej w 60 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 300 lokalach mieszkalnych.

 

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom