Kto może ubiegać się o dotacje? Jak naliczana jest dotacja? Kiedy można planować prace montażowe? Jak wygląda kotłownia po montażu?

 
Z dotacji mogą korzystać osoby fizyczne, będące właścicielem nieruchomości, albo posiadające tytuł prawny do nieruchomości.  Dotacje obejmują domy jednorodzinne, bądź lokalne w budynkach jednorodzinnych. 
 
Wymianie podlegają kotłownie węglowe, piece etażowe, piece kaflowe, wolnostojące piece typu koza ( te piece, aby podlegać pod program dotacyjny muszą być trwale przytwierdzone do podłoża). 
 
W Krakowie, takie piece można wymienić na instalacje elektryczne, gazowe, olejowe, albo podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
 
Cały proces pozyskiwania dotacji rozpoczyna  się od skompletowania dokumentów, które są niezbędne do złożenia wniosku. Są to dokumenty własnościowe i dokumenty potwierdzające powierzchnię ogrzewaną budynku. Do dokumentów własnościowych należą: wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, bądź akt notarialny. Dokumentami potwierdzającymi powierzchnię ogrzewaną mogą być plany budowlane, potwierdzenie geodezyjne, lub nakaz płatniczy. Po złożeniu dokumentów w Urzędzie Miasta, należy czekać około miesiąca, na przyznanie decyzji i na naliczenie kwoty dotacji. Po tym czasie podpisywana jest umowa z Urzędem Miasta i dopiero od tego momentu możemy planować prace montażowe. 
 
Dotacja naliczana jest od powierzchni ogrzewanej, to znaczy 80 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej na instalację i 90 złotych na metr kwadratowy powierzchni ogrzewanej na kocioł, z tym, że kwota na kocioł nie może przekroczyć 8 tysięcy złotych. 
 
Redakcja GLOBEnergia