Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania to efekt dyskusji i obrad Rady Miasta Nowego Sącza.

Taką ulgę mogą wykorzystać właściciele budynków, którzy po 1 stycznia 2017 roku zainstalowali bądź zainstalują nowoczesny system grzewczy w postaci kotłów na paliwo gazowe lub olejowe, pomp ciepła, ogrzewania prądem czy nowoczesnych urządzeń na paliwo stałe, które spełniają rygorystyczne normy pod względem emisji zanieczyszczeń.  O tych właśnie urządzeniach mówi uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zwolnieniem z podatku od nieruchomości objęte będą nie tylko budynki mieszalne, ale również te, w których części prowadzona jest działalność gospodarcza. Zwolnienie dotyczy budynków, które obowiązkiem podatkowym zostały obciążone przed połową 2017 roku. Uchwała o której mowa będzie obowiązywać do końca 2020 roku i do tego czasu najpóźniej będzie można skorzystać z ulgi na wymianę źródła ogrzewania.

Jak wynika ze wstępnych analiz przeprowadzonych wśród mieszkańców Nowego Sącza – w ciągu 5 lat miejska kasa straci z tytułu wprowadzonej ulgi ponad 1 mln zł, ale jak twierdzą władze Nowego Sącza – nie pieniądze są tutaj najważniejsze.

W komunikacie prasowym Biura Prasowego Urzędu Miasta Nowego Sącza czytamy, że  ta uchwała ma zachęcić mieszkańców miasta do wcześniejszej wymiany starych i nie spełniających norm kotłów, co ma przynieść poprawę jakości powietrza.

–Preferencje dla podatników wymieniających źródła ciepła na nowocześniejsze, bardziej wydajne i ekologiczne będą oczywiście skutkować zmniejszonymi wpływami do budżetu miasta, ale per saldo Nowy Sącz zyska, zarówno poprawiając jakość życia mieszkańców, jak i lepszy wizerunek u potencjalnych inwestorów.

Policzmy ile zatem zyska podatnik na wymianie ogrzewania. Skoro właściciel domu płaci obecnie podatek od nieruchomości w wysokości 62 grosze od metra kwadratowego, to mając dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych zyska 62 złote rocznie. Pięcioletnia ulga to mniej więcej 300 złotych.

Jeśli w obiekcie prowadzona jest działalność gospodarcza, stawka podatkowa wynosi 20,5 zł za metr kwadratowy. Jeśli w budynku 100 metrowym, 30 metrów kwadratowych to powierzchnia wykorzystywana gospodarczo, to ulga w przeciągu pięciu lat może już przekroczyć nawet 3 tysiące złotych.

Jakie dokumenty należy przedłożyć w urzędzie? Uchwała wymienia takie dokumenty jak:

  1. informację zawiadamiającą o zastosowaniu niskoemisyjnego źródła ogrzewania i spełnieniu warunków uprawniających do zwolnienia od podatku od nieruchomości
  2. informację w sprawie podatku od nieruchomości oraz danych o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, których ma dotyczyć zwolnienie
  3. kopie faktur lub rachunków potwierdzających wydatki poniesione w związku z zastosowaniem w budynku mieszkalnym niskoemisyjnego źródła ogrzewania
  4. dokumentację fotograficzną stanu przed i po zastosowaniu niskoemisyjnego źródła ogrzewania
  5. w przypadku zastosowania kotłów na paliwo stałe – certyfikat lub inny dokument potwierdzający spełnianie wymogów (…)
  6. protokół odbioru prac związanych z zastosowaniem niskoemisyjnego źródła ogrzewania, wystawionego przez wykonawcę tych prac lub oświadczenie wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami obowiązującymi w tym zakresie
  7. dokument potwierdzający zezłomowanie zlikwidowanego źródła ogrzewania

Źródło: twojsacz.pl

 

Redakcja GLOBEnergia