Wymogi NC RfG. Ponad 1020 urządzeń pozytywnie zweryfikowanych w wykazie PTPIREE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) przypomina w komunikacie z 27 sierpnia 2021 roku, że obecnie nie ma już prawnej możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii do sieci elektroenergetycznej. 31 lipca 2021 roku minął okres przejściowy, w którym dopuszczalne było posługiwanie się przez producentów oraz dystrybutorów modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), jedynie deklaracją zgodności w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

Wykaz modułów

Od 1 sierpnia 2021 roku na stronie PTPiREE umieszczony jest wykaz modułów wytwarzania energii elektrycznej (w tym falowników mikroinstalacji PV), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE. Weryfikacja dotyczy posiadania odpowiednich dokumentów, niezbędnych w procesie przyłączania do sieci elektroenergetycznych. Wdrożenie wymogów kodeksu NC RfG, daje odbiorcom energii, którzy chcą zainstalować instalacje PV, gwarancję, że zastosowane przez nich falowniki są bezpieczne oraz będą prawidłowo współpracowały z siecią elektroenergetyczną.

Lista powstała, jako wspólna inicjatywa Operatorów Sieci Dystrybucyjnej i Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Polsce. Wykaz urządzeń jest na bieżąco aktualizowany o kolejne moduły wytwarzania energii elektrycznej, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji. Obecnie jest to już ponad 1020 urządzeń.

Jeśli wskazany w zgłoszeniu o przyłączenie instalacji OZE inwerter znajduje się w aktualizowanym na bieżąco wykazie, to na etapie zgłaszania instalacji nie ma konieczności dołączenia przez podmiot zgłaszający certyfikatu sprzętu - wskazuje organizacja branżowa.

- We wspólnej inicjatywie OSD i OSP chodzi o to, żeby możliwie najpełniejsza informacja o certyfikowanych urządzeniach znajdowała się w jednym miejscu. Sytuacja, w której każda ze spółek działa oddzielnie i tworzy swoje zestawienia sprawdzonych i akceptowanych urządzeń, powodowałaby multiplikowanie danych i brak jednego spójnego źródła informacji w tym zakresie. Każdy odbiorca zainteresowany np. montażem mikroinstalacji, może dzięki temu w łatwy i szybki sposób sprawdzić, jakie urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty oraz będą mogły bez przeszkód zostać przyłączone do sieci elektroenergetycznej - komentuje Robert Zasina, prezes PTPiREE.

W okresie przejściowym od 1 sierpnia 2021 roku do 30 kwietnia 2022 roku, w przypadku braku certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania, wystawianych na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury, możliwe jest stosowanie certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikatów na zgodność z normą PN–EN 50549-1 i/lub PN – EN 50549-2. W takim przypadku wymagany będzie dokument potwierdzający przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu.

Kluczowa data 1 maja 2022 roku

Od 1 maja 2022 roku obligatoryjny już dla wszystkich będzie wymóg przedstawienia certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania, na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury.

Źródło: PTPIREE

Zobacz również