Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – NFOŚiGW przedstawił kryteria oceny stanu technicznego i planowania prac termomodernizacyjnych oraz rodzaje zachęt finansowych. W opisie uwzględniono wentylację oraz wymianę źródłą ciepła, w tym instalacje oparte na OZE.

 
Określenie minimalnego stanu technicznego budynku poddanego termomodernizacji: 
• stan techniczny fundamentów
• izolacja przeciwwilgociowa od gruntu, zagrzybienie
W przypadku domów o konstrukcji drewnianej – określenie przypadków wymagających dodatkowej ekspertyzy technicznej
Uwzględnienie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego
 
ELEMENT 1: Ściany zewnętrzne 
Jeśli istniejące ściany zewnętrzne spełniają warunek: U < 0.30 [W/(m2 • K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac termomodernizacyjnych. Minimalny standard w przypadku podjęcia robót w zakresie ścian zewnętrznych: U < 0.20 [W/(m2 • K)]
Stworzenie progu wyższego standardu, którego uzyskanie zostanie objęte elementem zachęty (np. umorzenie części pożyczki)
 
ELEMENT 2: Okna, drzwi zewnętrzne, drzwi garażowe. 
Jeśli istniejąca stolarka okienna spełnia warunek: okna jednoramienne z zestawami dwuszybowymi to ze względów ekonomicznych nie wymaga się wymiany stolarki okiennej. Dla drzwi zewnętrznych i garażowych – nie ustala się warunku. 
Minimalny standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów: a) okna: U < 0,90 [W/(m2 • K)] b) drzwi zew. i drzwi garażowe: U < 1,3 [W/(m2 • K)] 
 
Stworzenie progu wyższego standardu, którego uzyskanie zostanie objęte elementem zachęty (np. umorzenie części pożyczki)
ELEMENT 3: Dachy, stropodachy 
Jeśli istniejący standard spełnia warunek: U < 0.30 [W/(m2 • K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się realizacji prac termomodernizacyjnych dachu lub stropodachu  Minimalny standard w przypadku podjęcia robót w ramach dachu lub stropodachu: U < 0.15 [W/(m2 • K)] 
Stworzenie progu wyższego standardu, którego uzyskanie zostanie objęte elementem zachęty (np. umorzenie części pożyczki)
 
ELEMENT 4: Podłoga na gruncie, strop nad nieogrzewaną piwnicą 
Jeśli istniejący strop nad nieogrzewaną piwnicą spełnia warunek: U < 0.60 [W/(m2 • K)] to ze względów ekonomicznych nie wymaga się prac termomodernizacyjnych. 
Dla podłogi na gruncie – nie ustala się warunku. 
Minimalny standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów: U < 0.30 [W/(m2 • K)] (Uwaga: Dopuszcza się pomniejszenie wymagań o ile wynika to z braku technicznych możliwości) 
Stworzenie progu wyższego standardu, którego uzyskanie zostanie objęte elementem zachęt.
 
ELEMENT 5: Wentylacja 
Jeśli spełniony jest warunek: sprawna wentylacja grawitacyjna z nawiewnikami to ze względów ekonomicznych nie wymaga się dodatkowych prac. 
Oczekiwany standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów: – analiza sprawności istniejącej wentylacji w termomodernizowanym obiekcie, – nawiewniki okienne (tam gdzie dotyczy), – wspomagania wentylacji grawitacyjnej (tam gdzie dotyczy), – Rekuperacja – wentylacja z odzyskiem ciepła (tam gdzie dotyczy). 
Stworzenie progu wyższego standardu, którego uzyskanie zostanie objęte elementem zachęty (np. umorzenie części pożyczki) 
Dopłata do niezbędnej dokumentacji technicznej
 
ELEMENT 6: Instalacja c.o. i c.w.u. 
Jeśli istniejące instalacje c.o. o c.w.u. spełniają warunek: izolacja odkrytych przewodów c.o. i c.w.u. termostaty (o ile dopuszczają to możliwości techniczne) to ze względów ekonomicznych nie wymaga się dodatkowych prac.
Oczekiwany standard w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów: analiza podstawowych elementów instalacji c.o. i c.w.u. na podstawie której, z uwzględnieniem źródła ciepła, prawidłowo można określić: wymianę grzejników (lub instalacja ogrzewania podłogowego) izolację odkrytych przewodów c.o. i c.w.u. termostaty (o ile dopuszczają to możliwości techniczne) 
Stworzenie progu wyższego standardu, którego uzyskanie zostanie objęte elementem zachęty (np. umorzenie części pożyczki), opłata do niezbędnej dokumentacji technicznej
 
ELEMENT 7: Źródło ciepła 
Nie ustala się minimalnych warunków dla istniejących instalacji. Oczekiwany standard prac w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów: analiza doradczo – projektowa (przygotowanie inwestycji do wymiany źródeł z Programu RYŚ lub innych środków finansowych, dostosowanie do wymagań technicznych tych programów) analiza dostępnych źródeł ciepła, obliczenie strat ciepła, dobór parametrów źródła, automatyka. 
Możliwa zachęta: Dopłata do dokumentacji. Do rozważenia: w przypadku braku możliwości korzystania z innych środków finansowych – pożyczka z umorzeniem na realizację zakresu rzeczowego.
 
ELEMENT 8: OZE cieplne, kolektory, pompy ciepła, biomasa 
Nie ustala się minimalnych warunków dla istniejących instalacji. Oczekiwany standard prac w przypadku podjęcia robót w ramach wyszczególnionych elementów: analiza doradczo – projektowa (przygotowanie inwestycji do wprowadzenia alternatywnych źródeł ciepła OZE z innych środków finansowych, dostosowanie minimalnych warunków technicznych do warunków określonych w innych programach) 
Możliwa zachęta: Dopłata do dokumentacji. Do rozważenia: w przypadku braku możliwości korzystania z innych środków finansowych – pożyczka z umorzeniem na realizację zakresu rzeczowego.
 
Źródło: NFOŚiGW