6 września 2017 Innogy Polska opublikowała raport „Autostrada do elektromobilności. Czy jesteśmy gotowi na samochody elektryczne?”. Opracowanie prezentuje szanse i wyzwania, stojące przed branżą motoryzacyjną i energetyczną w obliczu dynamicznie rozwijającego się rynku e-mobility. Dzisiaj po polskich drogach jeździ 1,6 tys. samochodów elektrycznych oraz hybrydowych typu plug-in, które korzystać mogą z ok. 330 publicznie dostępnych punktów ładowania. Mając na uwadze globalny trend obniżania emisyjności transportu, rozwoju alternatywnych napędów w motoryzacji, jak również rządowe plany dot. paliw alternatywnych, perspektywy dla krajowego rynku elektromobilności wydają się obiecujące.

  • 49% osób prywatnych i 52% przedsiębiorców, planujących zakup samochodu

w perspektywie kilku lat, rozważyłoby wybór pojazdu elektrycznego – wynika z badania                       przeprowadzonego przez Kantar Public

  • Samochody elektryczne stają się alternatywą dla pojazdów z silnikiem spalinowym –
  • Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Innogy Polska wspólnie z Business Insider organizują debatę poświęconą elektromobilności

Co zrobić, by w efektywny sposób wprowadzić i wypromować elektromobilność w Polsce?

Z prezentowanego przez nas raportu wynika, że w przeciągu najbliższych kilku lat samochody elektryczne – pod względem kosztowym i jakościowym – mogą stanowić realną alternatywę dla pojazdów spalinowych. Ta perspektywa przynosi wiele korzyści, nie tylko użytkownikom samochodów elektrycznych czy mieszkańcom miast, ale również gospodarce. Polska ma szansę stać się beneficjentem zmian zachodzących na rynku motoryzacyjnym i transportowym. Należy jednak pamiętać, że elektromobilność to nie tylko szanse, ale również wyzwania. Aby stworzyć innowacyjny rynek e-mobility, konieczna będzie współpraca polskich władz centralnych i lokalnych, środowiska naukowego, a także biznesu, z firmami motoryzacyjnymi i energetycznymi na czele – mówi Filip Thon, Prezes Zarządu Innogy Polska S.A.

Podczas XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy wspólnie z redakcją Business Insider organizowana jest debata ekspercka nt. przyszłości pojazdów elektrycznych w Polsce. Dyskusję poprowadzi Łukasz Grass, redaktor naczelny Business Insider Polska, a udział w panelu wezmą: Filip Thon, Prezes Zarządu innogy Polska; Roman Dębecki, redaktor magazynu Auto Świat; Daniel Kraszewski, Zastępca Dyrektora Działu Komercjalizacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Jacek Libucha — Partner i Dyrektor Zarządzający Boston Consulting Group.

Polacy gotowi na elektromobilność

Ośrodek badań społecznych Kantar Public, na zlecenie innogy Polska, przeprowadził badanie na temat zainteresowania Polaków zagadnieniem elektromobilności. Wzięły w nim udział zarówno osoby prywatne, jak i przedstawiciele firm. Wynika z niego, że 20% Polaków i 33% polskich przedsiębiorców planuje zakup samochodu w przeciągu najbliższych 3 lat. Co ciekawe, aż 49% osób prywatnych i 52% przedsiębiorców byłoby skłonnych nabyć samochód elektryczny.

Koszty są najbardziej decydującym czynnikiem

Najczęściej wymienianymi przez uczestników badania kryteriami, towarzyszącymi podjęciu decyzji o zakupie auta, była cena (55% w przypadku przedsiębiorców i 35% w przypadku osób prywatnych), koszty użytkowania (54% i 34%) oraz zużycie paliwa (44% i 32%). Polacy coraz częściej biorą też pod uwagę czynnik ekologiczny. Co trzeci Polak i co czwarta firma zadeklarowali chęć zakupu e-samochodu nawet w przypadku, gdy jego cena jest wyższa niż cena samochodu spalinowego. Przy równych kosztach użytkowania, na samochód elektryczny zdecydowałoby się 46% firm, które nie kupiłyby go przy kosztach wyższych. Również 31% Polaków byłoby skłonnych kupić samochód elektryczny, gdyby jego koszty były takie same, jak aut spalinowych.

Barierą brak sieci ładowania, wysoka cena i mały zasięg e-samochodów

Z badania wynika również, że Polacy dostrzegają duże ograniczenie rozwoju rynku samochodów elektrycznych ze względu na brak ogólnodostępnej sieci szybkiego ładowania (41%). Istotnymi z ich punktu widzenia barierami są również: wysoka cena (35%) oraz brak możliwości ładowania samochodu w miejscu zamieszkania (33%). Co piąty Polak widzi problem w zbyt małym zasięgu pojazdów elektrycznych. 15% Polaków nie ma zdania na ten temat. W grupie przedsiębiorców wyniki badania wypadają nieco inaczej. Najważniejszą barierą rozwoju rynku samochodów elektrycznych wskazywaną przez tę grupę jest także brak ogólnodostępnej infrastruktury sieci stacji ładowania (73%). Kolejnymi, najczęściej wymienianymi barierami wśród przedsiębiorców są zbyt mały zasięg samochodów elektrycznych (46%) i ich wysoka cena (44%).

 

Źródło: Innogy

Redakcja GLOBEnergia