Jeszcze w 2010 roku energia pochodząca z instalacji słonecznych była wyceniana na 250 $/MWh (średnia cena globalna). W 2016 roku cena ta zatrzymała się na poziomie 50 $/MWh. Ceny energii pochodzącej z elektrowni wiatrowych również wykazywały w ciągu ostatniej dekady tendencję spadkową, jednak spadek ten nie był tak gwałtowny jak w przypadku energetyki słonecznej.

Spadek cen energii w energetyce słonecznej i wiatrowej obrazuje poniższa grafika:

Średnie ceny energii wylicytowane w aukcjach na przestrzeni ostatnich 6 lat, żródło: IRENA, 2017

W 2016 roku wiele zmieniło się na arenie międzynarodowej w temacie aukcji. Przede wszystkim, organizowane były aukcje dla innych niż wiatr i słońce technologii OZE – pojawiły się aukcje dla energii wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych na morzu. Takie aukcje zorganizowała Dania i Holandia. W Argentynie i Brazylii zorganizowano aukcje na zakup energii z biogazu, a w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich miała miejsce aukcja na której licytowano ceny energii cieplnej z instalacji solarnych.

W ubiegłym roku ustanowiono również kilka rekordów cenowych. W Chile (29,1 $/MWh) i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (24,2 $/MWh) w energetyce słonecznej, w Maroko w lądowej energetyce wiatrowej (30 $/MWh) i w Dani w morskiej energetyce wiatrowej (53,9 $/MWh).

Dla porównania w Argentynie wylicytowane ceny na energią z biogazu opiewały na 118 $/MWh.

Wśród wyników aukcji energii, uwagę przykuwa również Kanada, gdzie ceny energii wyprodukowanej w energetyce słonecznej wylicytowano na 120 $/MWh, a ceny energii pochodzącej z energetyki wodnej na 135 $/MWh.

Przykładowe wyniki aukcji OZE, żródło: IRENA, 2017

Aukcje dla inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii stają się coraz bardzo popularne w rozwijających i rozwiniętych krajach i często są realizowano w kombinacji z innymi systemami wsparcia. O wzroście popularności aukcji świadczy wzrost liczby krajów, które stosują taką politykę. Liczba krajów, które przeprowadzają aukcje OZE wzrosła z sześciu w 2005 roku,  do co najmniej 67 do połowy 2016 roku.

Opracowano na podstawie: IRENA, Raport „Renewable Energy Auctions”

 

Redakcja GLOBEnergia