Wyniki aukcji OZE. Zakontraktowano tylko 6,8% energii

Między 13 a 22 listopada br., odbyła się wielka aukcja OZE, której przedmiotem było aż 88 TWh zielonej energii, których łączna wartość sięgnęła 40,8 mld zł. Ostatecznie jednak zakontraktowano jedynie 6,8% dostępnej energii o wartości 2 mld zł. Prezes URE przyznaje, że wynika to z większej atrakcyjności długoterminowych umów cPPA.  

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ulga na instalacje oze

Podziel się

Wyraźny spadek zainteresowania aukcjami OZE był już widoczny w zeszłym roku. W siedmiu aukcjach z grudnia 2022 roku na sprzedaż trafiło 34 TWh, lecz finalnie zakontraktowano zaledwie 57%. W tym roku wolumen dostępnej energii był ponad 2,5 razy większy, jednak zainteresowanie było jeszcze niższe. 

Podsumowując tegoroczne aukcje OZE należy stwierdzić, że rok 2023 nie cieszył się dużym zainteresowaniem wytwórców. Zostało zakontraktowane jedynie 6,8 proc. energii przeznaczonej do sprzedaży, a wśród beneficjentów pozostali właściwie sami przedsiębiorcy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne. Wyniki listopadowych aukcji potwierdzają, że długoterminowe umowy cPPA (corporate Power Purchase Agreement), zgodnie z przewidywaniami, stają się atrakcyjną alternatywą dla aukcyjnego systemu wsparcia – ocenia Rafał Gawin, Prezes URE.

Jak zauważa, pomimo dużej dostępności energii z biogazowni, zwyciężczynią aukcji została fotowoltaika

Fotowoltaika w aukcji OZE 2023

Energia wiatrowa wraz z energią słoneczną zostały przedmiotem wspólnych aukcji o wartości 33 TWh. Spośród 200 zwycięskich ofert ponad 98 proc. stanowią instalacje fotowoltaiczne (197), pozostałe to instalacje wiatrowe (3). Ostatecznie zakontraktowano niespełna 6 TWh (6,8 proc.) energii elektrycznej o wartości niespełna 2 mld zł.

Energia z wiatru i PV była dostępna w dwóch koszykach. W pierwszym z nich znalazły się instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy nie większej niż 1 MW (AZ/6/2023), jednak ostatecznie zakontraktowano wyłącznie te pierwsze. Sprzedano łącznie 1,2 TWh w ramach 133 ofert zgłoszonych przez 56 wytwórców, o łącznej wartości ponad 413 mln zł. Jak podaje URE, w wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 123 MW. 

Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia w tej aukcji, wyniosła 284,95 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 355 zł/MWh.

W drugim koszyku (AZ/7/2023), przeznaczonym dla projektów dotyczących elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy większej niż 1 MW, sprzedano 4,7 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości ponad 1,5 mld zł. 

Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 119 zł/MWh w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 272,91 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych. Maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia wyniosła 310 zł/MWh dla lądowych farm wiatrowych oraz 349,69 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych.

Łączna moc zainstalowana elektryczna instalacji [MW], ilość sprzedanej energii [TWh] oraz wartość sprzedanej energii [mld zł] wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE w latach 2016-2023, źródło: URE

Brak zainteresowania biogazowniami? 

Podczas tegorocznej aukcji OZE energia z biogazowni znalazła się aż w trzech koszykach. Łącznie znalazło się w nich aż 51,89 TWh energii, z których zakontraktowano… 0%. Jak podaje URE, aukcje nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak wymaganej liczby ofert. Zgodnie z przepisami ustawy o OZE, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie, co nie miało miejsca w tym przypadku. 

Z tego samego powodu nie rozstrzygnięto aukcji, których przedmiotem była hydroenergia, geotermia i biopłyny. 

Zobacz również