30 grudnia 2016 r. odbyły się 4 sesje aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Zgodnie z zapisami ustawy aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie. Z tego względu jedna z nich nie mogła zostać przeprowadzona. Ile ofert złożono w poszczególnych aukcjach i jaka była cena sprzedaży energii?

Aukcje oznaczone w ogłoszeniach jako:

Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016, w której mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej,  w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej,

Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016, do której przystąpili wytwórcy energii elektrycznej w nowych instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, tzw. innych,

Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016, w której mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach istniejących o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok.

spełniły warunek zgłoszenia nie mniej niż trzech ważnych ofert, spełniających wymagania określone w ustawie.

Natomiast z uwagi na niezłożenie w aukcji oznaczonej jako Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016 ( w której mogli wziąć udział wytwórcy energii elektryczne w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej trzech ważnych ofert spełniających wymagania określone w ustawie, aukcja ta nie mogła zostać przeprowadzona.

Jak wynika z analizy danych raportowych systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA), sesje wszystkich wyżej wymienionych aukcji odbyły się w terminach wynikających z treści ogłoszeń o ich przeprowadzeniu. W trakcie wszystkich czterech sesji aukcji skutecznie zostało złożonych 209 ofert, przy czym w odniesieniu do poszczególnych aukcji liczba ta kształtuje się następująco:

 1. Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016 – 7 skutecznie złożonych ofert;
 2. Aukcja Zwykła Nr AZ/2/2016 – 1 skutecznie złożona oferta;
 3. Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016 – 152 skutecznie złożone oferty;
 4. Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016 – 49 skutecznie złożonych ofert.

Dane te nie obejmują 15 ofert, które z uwagi na brak złożenia podpisów zgodnych z zasadami reprezentacji nie mogły zostać zakwalifikowane jako złożone.

Szczegółowe dane dotyczące rozstrzygnięć aukcji, w tym liczby ofert, które wygrały aukcje znajdują się w Informacjach Prezesa URE z dnia 3 stycznia 2017 r.

 • Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.:
  „Aukcja Zwykła Nr AZ/1/2016”:
  a) Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Zwykłą Nr AZ/1/2016 (kolejność alfabetyczna):
  1. PGB Development Sp. z o.o.,
  2. PGB Energetyka 2 Sp. z o.o.,
  3. PGB Energetyka 3 Sp. z o.o.,
  4. PGB Energetyka 4 Sp. z o.o.,
  5. PGB Energetyka 7 Sp. z o.o.,
  6. PGB Energetyka 13 Sp. z o.o.;
  b) Liczba ofert, które wygrały aukcję: 7;
  c) Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana: 502,23 zł/MWh;
  d) Maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana: 504,57 zł/MWh;
  e) Łączna ilość i wartość sprzedanej energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe:
  Aukcje OZEAukcje OZE
 • Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.:
  „Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016”:
  a) Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Zwykłą Nr AZ/3/2016 (kolejność alfabetyczna):
  1. AG-Projekt Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna,
  2. ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  3. Chatteris Investments Sp. z o.o.,
  4. CORAL W.Perkowski, J.Perkowski sp.j.,
  5. CS Energia sp. z o.o.,
  6. EIG Fotowoltaika 1 sp. z o.o.,
  7. EIG Fotowoltaika 2 sp. z o.o.,
  8. EIG Fotowoltaika 3 sp. z o.o.,
  9. EIG Fotowoltaika 4 sp. z o.o.,
  10. EIG Synergia 4 sp. z o.o.,
  11. EIG Synergia 5 sp. z o.o.,
  12. EIG Synergia 6 sp. z o.o.,
  13. EIG Synergia 7 sp. z o.o.,
  14. EIG Synergia 8 sp. z o.o.,
  15. EIG Synergia 9 sp. z o.o.,
  16. EIG Synergia 10 sp. z o.o.,
  17. EIG Synergia 13 sp. z o.o.,
  18. EIG Synergia 15 sp. z o.o.,
  19. Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz Sp. z o.o.,
  20. Elwiatr Pruszyński-Energia Sp. z o.o.,
  21. Energia Gowarczów Sp. z o.o.,
  22. ES Jutrzenka 2 Sp. z o. o.,
  23. ES Jutrzenka 12 Sp. z o. o.,
  24. ES Jutrzenka 13 Sp. z o. o.,
  25. ES Radziejów Sp. z o. o.,
  26. Farma Fotowoltaniczna Lipno Sp. z o.o.,
  27. FOTOWOLTAIKA PODLASIE Sp. Z O.O.,
  28. Gama PV Sp z o.o.,
  29. Gepol Eco Sun Sp. z o.o.,
  30. Gepol Foto Energy Sp. z o.o.,
  31. Gepol Green Energy Sp. z o.o.,
  32. Gepol Solar Energy Sp. z o.o.,
  33. Gepol Sun Power Sp. z o.o.,
  34. Grupa Kampinos Sp. z o.o.,
  35. Michał Chwaliński,
  36. Polskie Elektrownie Słoneczne SA,
  37. RED LIGHT ENERGY SP. Z O.O.,
  38. Rene Foto Energy Sp. z o.o.,
  39. RSDF 1 Sp. z o.o.,
  40. RSDF 2 Sp. z o.o.,
  41. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.,
  42. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 11 SP. Z O.O.,
  43. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 13 SP. Z O.O.,
  44. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.,
  45. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.,
  46. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.,
  47. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 20 SP. Z O.O.,
  48. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.,
  49. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.,
  50. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 24 SP. Z O.O.,
  51. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 26 SP. Z O.O.,
  52. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 28 SP. Z O.O.,
  53. SOLAR POLSKA NEW ENERGY CZWARTA SP. Z O.O.,
  54. SOLAR POLSKA NEW ENERGY ÓSMA SP. Z O.O.,
  55. SOLAR POLSKA NEW ENERGY PIERWSZA SP. Z O.O.,
  56. SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.,
  57. SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.,
  58. SOL-INVEST SP. Z O.O.,
  59. TORFEX Firma Handlowo-Usługowa Janusz Wołoszyński,
  60. YGE POLAND SOLAR 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  61. YGE POLAND SOLAR 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  62. YGE POLAND SOLAR 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  b) Liczba ofert, które wygrały aukcję: 84;
  c) Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana: 253,5 zł/MWh;
  d) Maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana: 408,8 zł/MWh;
  e) Łączna ilość i wartość sprzedanej energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe:

Aukcje OZE

Aukcje OZE

 • Wyniki aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.:
  „Aukcja Zwykła Nr AZ/3/2016”
  a) Wytwórcy, których oferty wygrały Aukcję Zwykłą Nr AZ/3/2016 (kolejność alfabetyczna):
  1. AG-Projekt Grzegorz Skoczylas Spółka Jawna,
  2. ARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
  3. Chatteris Investments Sp. z o.o.,
  4. CORAL W.Perkowski, J.Perkowski sp.j.,
  5. CS Energia sp. z o.o.,
  6. EIG Fotowoltaika 1 sp. z o.o.,
  7. EIG Fotowoltaika 2 sp. z o.o.,
  8. EIG Fotowoltaika 3 sp. z o.o.,
  9. EIG Fotowoltaika 4 sp. z o.o.,
  10. EIG Synergia 4 sp. z o.o.,
  11. EIG Synergia 5 sp. z o.o.,
  12. EIG Synergia 6 sp. z o.o.,
  13. EIG Synergia 7 sp. z o.o.,
  14. EIG Synergia 8 sp. z o.o.,
  15. EIG Synergia 9 sp. z o.o.,
  16. EIG Synergia 10 sp. z o.o.,
  17. EIG Synergia 13 sp. z o.o.,
  18. EIG Synergia 15 sp. z o.o.,
  19. Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz Sp. z o.o.,
  20. Elwiatr Pruszyński-Energia Sp. z o.o.,
  21. Energia Gowarczów Sp. z o.o.,
  22. ES Jutrzenka 2 Sp. z o. o.,
  23. ES Jutrzenka 12 Sp. z o. o.,
  24. ES Jutrzenka 13 Sp. z o. o.,
  25. ES Radziejów Sp. z o. o.,
  26. Farma Fotowoltaniczna Lipno Sp. z o.o.,
  27. FOTOWOLTAIKA PODLASIE Sp. Z O.O.,
  28. Gama PV Sp z o.o.,
  29. Gepol Eco Sun Sp. z o.o.,
  30. Gepol Foto Energy Sp. z o.o.,
  31. Gepol Green Energy Sp. z o.o.,
  32. Gepol Solar Energy Sp. z o.o.,
  33. Gepol Sun Power Sp. z o.o.,
  34. Grupa Kampinos Sp. z o.o.,
  35. Michał Chwaliński,
  36. Polskie Elektrownie Słoneczne SA,
  37. RED LIGHT ENERGY SP. Z O.O.,
  38. Rene Foto Energy Sp. z o.o.,
  39. RSDF 1 Sp. z o.o.,
  40. RSDF 2 Sp. z o.o.,
  41. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 10 SP. Z O.O.,
  42. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 11 SP. Z O.O.,
  43. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 13 SP. Z O.O.,
  44. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 17 SP. Z O.O.,
  45. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.,
  46. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.,
  47. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 20 SP. Z O.O.,
  48. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.,
  49. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 22 SP. Z O.O.,
  50. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 24 SP. Z O.O.,
  51. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 26 SP. Z O.O.,
  52. SOLAR POLSKA NEW ENERGY 28 SP. Z O.O.,
  53. SOLAR POLSKA NEW ENERGY CZWARTA SP. Z O.O.,
  54. SOLAR POLSKA NEW ENERGY ÓSMA SP. Z O.O.,
  55. SOLAR POLSKA NEW ENERGY PIERWSZA SP. Z O.O.,
  56. SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.,
  57. SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.,
  58. SOL-INVEST SP. Z O.O.,
  59. TORFEX Firma Handlowo-Usługowa Janusz Wołoszyński,
  60. YGE POLAND SOLAR 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  61. YGE POLAND SOLAR 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  62. YGE POLAND SOLAR 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  b) Liczba ofert, które wygrały aukcję: 84;
  c) Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana: 253,5 zł/MWh;
  d) Maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana: 408,8 zł/MWh;
  e) Łączna ilość i wartość sprzedanej energii w podziale na poszczególne lata kalendarzowe:
  Aukcje OZEAukcje OZE

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki