Jeżeli ceny te odniesiemy do cen w kontraktach na TGE na rok 2021 kiedy to realnie projekty z tegorocznej aukcji zaczną wprowadzać energię. Można stwierdzić, że fotowoltaika w Polsce staje się w pełni rynkowa.

Porównanie grudniowych cen energii elektrycznej na TGE w kontraktach na 2021 z wynikami aukcji OZE dla fotowoltaiki

 

Elektrownie fotowoltaiczne wytwarzają energię głównie – lecz nie jedynie – w szczycie, dlatego żaden z kontraktów na TGE (BASE, PEAK5, OFFPEAK) nie jest referencyjny. Z tego względu dla celów porównania najbardziej referencyjna wydaje się średnia ważona cena kontraktów biorąc pod uwagę czas pracy elektrowni PV. Na wykresie cenę tą nazwano “Cena energii ważona przy sprzedaży na TGE energii z elektrowni PV”

Przy tych założeniach najtańsze projekty PV kontraktowały energię niżej niż obecna średnia wartość rynkowa prądu z dostawą w 2021 r. Oznacza to w praktyce, że jeżeli trendy na rynku energii nie ulegną istotnym zmianom jako konsumenci energii nie dopłacimy faktycznie do wsparcia tych projektów, gdyż może nigdy nie pojawić się w ich przypadkach ujemne saldo.

Zupełnie odmiennym tematem jest wykonalność elektrowni, które licytowały po bardzo niskich stawkach. Aby osiągnąć przyzwoitą rentowność na projektach które wygrały aukcje w cenach poniżej 300 zł/MW koszty budowy muszą oscylować poniżej 2,2 – 2,3 mln/MWp, a do tego musi być pozyskane tanie długoterminowe finansowanie. Tak niski koszt budowy na przyzwoitych komponentach może być możliwy pod warunkiem kontynuacji spadku cen kluczowych komponentów takich jak moduły PV oraz utrzymania się korzystnego kursu Euro i Dolara. Można też oczekiwać, że wzorem wielu akcji budowa projektów które najniżej zakontraktowały sprzedaż energii, będzie odciągana w czasie w oczekiwaniu na spadek komponentów lub kursu.


Porozmawiaj z nami na XI Ogólnopolskim FORUM FOTOWOLTAIKI I MAGAZYNOWANIA ENERGII SOLAR+. Udział w forum jest bezpłatny – zarejestruj się już dziś!

XI Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki i Magazynowania Energii
GDZIE: Kielce, Targi Kielce S.A. ul. Zakładowa 1
KIEDY: 26.02.2020
OFICJALNA STRONA WYDARZENIA: https://globenergia.pl/wydarzenia/forumsolar/

Bogdan Szymański

Prezes SBF Polska PV, Redaktor GLOBEnergia, Bloger