29 i 30 czerwca br. za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej odbyły się dwie sesje aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Tegoroczne aukcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, do URE w obu sesjach wpłynęło ponad pół tysiąca ofert. W odniesieniu do poszczególnych aukcji wyniki kształtują się następująco:

Podczas sesji 29 czerwca odbyła się aukcja zwykła Nr AZ/1/2017. Złożono do niej skutecznie 472. W aukcji sprzedano 99,91 % ilości oraz 80,63 % wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży.
Aukcję wygrały 352 oferty. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 195,00 zł/MWh, a maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana to 398,87 zł/MWh.

30 czerwca odbyła się druga aukcja zwykła Nr AZ/2/2017, do której złożono skutecznie 44 oferty ze wszystkich 48 ofert. W aukcji sprzedano ponad 21 % ilości oraz 18,36 % wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana to 290,00 zł/MWh, a maksymalna – 474,00 zł/MWh.

W ostatnich miesiącach dokładaliśmy wszelkich starań, żeby w tym roku poszczególne sesje aukcji odbyły się bez zakłóceń. I tak się stało. Aukcje – tak jak wiosną mówiłem – odbywały się w różnych terminach, a czas trwania każdej z nich został zoptymalizowany w sposób pozwalający na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia sytuacji z grudnia ub. r. Tamte pilotażowe aukcje OZE pokazały, że sesje nie powinny być kumulowane i nakładać się na siebie. Zatem czerwcowe aukcje przebiegały już bez zastrzeżeń i przykrych niespodzianek – podsumowuje aukcje Prezes URE Maciej Bando.

Aukcje energii- dla kogo?

W aukcjach mogli wziąć udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy:

• uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji – instalacje nowe tzw. „inne” o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne) lub
• złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji – instalacje istniejące o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej aukcji wytwórca mógł wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczyły różnych Instalacji OZE należących do tego wytwórcy, spełniających parametry danej aukcji.
Aukcję przeprowadza się, jeżeli zostały zgłoszone nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie – zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.) Aukcje ogłoszone 29 maja br. spełniły powyższy warunek.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia