Debata „Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce”

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

91759364pan

O potrzebie wsparcia projektów inwestycyjnych realizowanych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa rozmawiano podczas debaty „Wsparcie systemowe dla inwestycji w energetyce” w dniu 14 lutego 2014 r.

W gronie panelistów zaproszonych do dyskusji był Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Urzędu Regulacji Energetyki, pan Adam Dobrowolski.

Wstępem do debaty było wystąpienie Krzysztofa Żmijewskego, Sekretarza Generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zatytułowane „Dylematy nowych mocy. Szansa czy konieczność?”, podczas którego zwrócił uwagę m.in. na takie aspekty projektów inwestycyjnych, jak: czas, pieniądze, bezpieczeństwo i akceptacja społeczna.

Głównym przedmiotem rozważań uczestników panelu była kwestia możliwości i opłacalności realizowania inwestycji w energetyce z uwzględnieniem obecnych warunków rynkowych i potrzeby wsparcia systemowego inwestorów. Paneliści zastanawiali się wspólnie nad rodzajem podejmowanych działań i wysokością nakładów finansowych, które należałoby ponieść w celu wzmocnienia potencjału wytwórczego i modernizacji systemu elektroenergetycznego kraju.

Wśród istotnych tematów spotkania znalazły się także: kontrakty różnicowe w Wielkiej Brytanii, taryfy gwarantowane zapewniające finansowanie inwestycji energetycznych w Hiszpanii oraz rozwiązania systemowe dla Polski zapewniające stabilność finansowania inwestycji energetycznych.

Oprócz przedstawiciela URE w rozmowie uczestniczyli również: Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej; Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne; Tim Warham, Senior Policy Advisor in the Energy Market Reform, DECC UK;  Leo Li, Dyrektor Generalny Industrial and Commercial Bank of China; Jakub Koszyczarek, Manager ds. Marketingu i Sprzedaży, Shanghai Electric Power Generation Group; Grzegorz Peszko, Główny Ekonomista w Departamencie Rozwoju Zrównoważonego Europy i Azji Środkowej Banku Światowego; Monika Morawiecka, Dyrektor Departamentu Strategii, Polska Grupa Energetyczna; Marek Różycki, Zastępca Dyrektora ds. Budowy Bloku, ENEA Wytwarzanie; Mirosław Kowalik, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Alstom Power; Michał Surowski, Ekspert ds. Finansowania, SRRGN; Robert Kasprzak, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego BGK; Paweł Borys, Dyrektor Pionu Strategia i Rozwój Korporacji, PKO BP; Michał Kempa, Zastępca Dyrektora, Departament Analiz Strategicznych, KPRM; Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki.

Wydarzenie zorganizowane przez Procesy Inwestycyjne Sp. z o. o. odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Skarbu Państwa.

Źródło: URE