Wysokie ceny energii zwiększają popyt na fotowoltaikę. Ocenia branża PV

Jedna z firm działających w sektorze energetyki słonecznej przeprowadziła “Ogólnopolskie Badanie Firm Instalacyjnych PV”. 95 firm odpowiedziało na pytania dotyczące złożoności i wzajemnego wpływu bodźców wzrostowych i hamujących popyt na instalacje fotowoltaiczne.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Jak wskazano w opracowaniu, do głównych czynników generujących zmiany w branży fotowoltaicznej należą m.in. zmiana system rozliczeń prosumentów, niska dostępność komponentów PV (inwerterów), niestabilność cenowa na rynku oraz wzrost cen energii elektrycznej.

Konsolidacja w branży

Po gwałtownym wzroście liczby wykonawców instalacji PV na polskim rynku, spowodowanym wprowadzeniem systemu dopłat, w branży instalacyjnej nastąpiła ich konsolidacja. Duży spadek popytu na instalacje PV obserwowane po pierwszym kwartale 2022 roku skutecznie wyeliminował wiele podmiotów. Zwłaszcza tych, które na przestrzeni kilku ubiegłych lat jedynie rozszerzyli swoją ofertę o montaż modułów PV, na fali lawinowo rosnącej popularności fotowoltaiki.

Ogólnopolskie badanie

Prawie połowa (41%) respondentów pozytywnie ocenia bieżącą kondycję branży. Przeciwnego zdania jest 29% respondentów. Pomimo wyraźnego spadku popytu na instalacje fotowoltaiczne po zmianach w sposobie rozliczania prosumentów od kwietnia 2022 roku, wśród respondentów nadal przeważają pozytywne nastroje - czytamy w opracowaniu.

Zdecydowana większość (79%) respondentów negatywnie oceniło zastąpienie net-meteringu przez net-billing. W ocenie autorów raportu, w perspektywie długoterminowej “wprowadzenie net-billingu nie tyle wyeliminuje korzyści finansowe, a podniesie znaczenie poziomu auto-konsumpcji wytwarzanej energii. Wpłynie to także pozytywnie na popyt na magazyny energii. Ich opłacalność rośnie wprost proporcjonalnie do różnicy w cenie energii oddawanej i pobieranej z sieci operatorów”.

Rosnące ceny energii elektrycznej

Obecnie głównym czynnikiem kreującym popyt są rosnące ceny energii elektrycznej (93 proc.). Fotowoltaika nie jest już postrzegana jako coś modnego (zaledwie 9% wskazań). Pomimo rosnącej świadomości ekologicznej i inflacji, to właśnie chłodna kalkulacja jest głównym motorem napędzającym liczbę nowych instalacji. 

Klienci końcowi chętnie wybierają lokalne firmy instalacyjne. W razie jakichkolwiek problemów chcą zapewnić sobie krótki czas reakcji wykonawcy instalacji. Spośród przebadanych firm instalacyjnych, tylko co trzecia wykonuje projekty na terenie całego kraju. Jedna na dwanaście realizuje instalacje poza granicami naszego kraju.

Dla zdecydowanej większości firm (87 proc.) głównym hamulcem rozwoju branży są decyzje regulatora i polityka państwa w zakresie OZE. Kolejnym czynnikiem są niskie dopłaty do instalacji (37 proc.), problemy z zaopatrzeniem w komponenty (24 proc.) oraz rosnące ceny komponentów i montażu (20 proc.). Tylko 13% respondentów uważa polski rynek instalacji PV już nasycony instalacjami PV. 

Źródło: Renevo

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia