EFL (Europejski Fundusz Leasingowy) opublikował raport “Zielona Energia w MŚP. Pod Lupą”. Publikacja poświęcona jest zielonym rozwiązaniom w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z raportu wynika, że na rozwój odnawialnych źródeł energii w segmencie MŚP największy wpływ mają koszty inwestycyjne. Znaczenie tych kosztów maleje wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa, na rzecz możliwej do wyprodukowania energii.

87% mikro, małych i średnich firm, najbardziej hamują wysokie koszty początkowe instalacji
Według raportu EFL właśnie wysokie koszty początkowe instalacji są główną barierą inwestycji w OZE dla sektora MŚP. 79% przedsiębiorców zniechęca długi okres zwrotu. Dla ponad połowy (56%) barierą jest brak lub niska kwota dofinansowania. W przypadku większych przedsiębiorstw znaczenie kosztów początkowych instalacji maleje. Im większe firmy tym większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, co sprawia, że znaczenie ilości zielonej energii, jaką można dzięki danej instalacji wyprodukować rośnie. W przypadku 94% mikrofirm możliwa do wyprodukowania ilość energii ma bardzo mały wpływ. W przypadku średnich przedsiębiorstw dla ponad połowy z nich czynnik ten ma znaczenie umiarkowane.

EFL przewiduje, że w wyniku pandemii wiele firm może wstrzymać się z dodatkowymi inwestycjami, m.in. z inwestycjami w OZE. Inwestycje w OZE w piramidzie potrzeb nie zajmują wysokiego miejsca i często są ujmowane jako dodatkowy koszt. Czy słusznie? Należy wziąć pod uwagę to, że fotowoltaika to inwestycja, która zwróci się w przyszłości i przyniesie znaczne oszczędności, a koszt początkowy można znacząco zmniejszyć korzystając ze wsparcia finansowego.

Źródło: Raport: “Zielona energia w MŚP” – Europejski Fundusz Leasingowych.

Zielone motywatory

Głównym czynnikiem, który mogły przekonać firmy do inwestycji w zieloną energię jest przede wszystkim łatwiejszy dostęp do zachęt finansowych. 71% zdecydowałoby się na inwestycje jeżeli dostęp do finansowania byłby większy. Dla 6 na 10 firm zachętę stanowiłaby tańsza technologia. Z kolei dla prawie połowy (46%) zachętą byłyby większe poziomy dopłat i atrakcyjniejsze ulgi.

Źródło: Raport: “Zielona energia w MŚP” – Europejski Fundusz Leasingowych.

Ekologia? Jest ważna, ale przedsiębiorców motywują głównie korzyści finansowe

Marcin Ścigan – zastępca dyrektora departamentu ds. OZE w Ministerstwie Klimatu, a poprzednio kierownik ds. OZE z Forum Energii zwraca uwagę, że dzięki fotowoltaice można częściowo zrezygnować z coraz droższej energii z sieci. Jego zdaniem energetyka słoneczna jest już konkurencyjnym rozwiązaniem – odnawialne źródła energii są konkurencyjne cenowo w stosunku do energii konwencjonalnej, pochodzącej w Polsce w 75% z węgla. Zdaniem Marcina Ścigana w związku z tym można się spodziewać istotnego przyrostu mocy w fotowoltaice. Jaka jest tego przyczyna? Jak zauważa dyrektor departamentu ds. OZE w przypadku inwestycji w OZE nie chodzi tylko o ekologię, ale głównie o oszczędności, które przedsiębiorcy mogą dzięki nim osiągnąć.

Źródło: EFL

Redakcja GLOBEnergia