Co jest przyczyną wzrostu zapotrzebowania na paliwa na bazie biomasy?

 
Stany Zjednoczone po osiągnięciu w 2013 roku najwyższego jak do tej pory poziomu importu oleju napędowego pochodzącego z biomasy (zarówno biodiesela jak i nieco się od niego różniącego tak zwanego „diesela odnawialnego”) w 2014 zanotowały spadek importu tych paliw spowodowany Standardami Paliw Odnawialnych (RFS) oraz niestabilną sytuacją podatkową. W 2015 jednak, wraz z poprawą sytuacji prawnej, nastąpił istotny wzrost (aż o 61%) importu tych paliw z zagranicy.
 
Najsilniejszym motorem wzrostu zapotrzebowania na paliwa na bazie biomasy w USA od 2012 roku są  RFS i ulgi podatkowe, które wygasały i zostały przywracane wiele razy. Biodiesel i diesel  odnawialny kwalifikują się do dwóch głównych programów paliw odnawialnych w Stanach Zjednoczonych: RFS  – stosowane na poziomie krajowym oraz Standardu Niskiej Zawartości Węgla w Paliwie(LCFS) – przysługujące w Kalifornii.
 
Oleje napędowe oparte na biomasie mają dodatkowe zalety w stosunku do innych paliw odnawialnych, ze względu na ich stosunkowo wysoką wartość energetyczną i niską intensywność emisji dwutlenku węgla, które pozwalają im być zakwalifikowanymi do wyższych wartości kredytów w obu programach paliw odnawialnych.
 
Biodiesel oraz diesel odnawialny są produkowane przez rafinację olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych. Biodiesel jest mieszany z dieslem ropy naftowej w ilości od 5% do 20% objętościowych. Diesel odnawialny jest olejem napędowym mającym podobną specyfikację do istniejących paliw do silników wysokoprężnych, a więc nie podlega żadnym ograniczeniom związanym z mieszaniem paliwa.
 
Ponad  połowa biodiesla importowanego do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku pochodziła z Argentyny. Pozostałą część Amerykanie importowali głównie z Indonezji i Kanady, natomiast diesel odnawialny pochodził z Singapuru.
 
Opracowanie: GLOBEnergia