Wysokość dodatku osłonowego będzie zależeć od źródła ogrzewania. Sprawdź, co musisz wiedzieć!

To już pewne - z dodatku osłonowego skorzysta 7 mln gospodarstw domowych, a wartość wsparcia wyniesie 4,7 mld zł. Dodatki mają na celu zniwelowanie rosnących cen energii, gazu i żywności. Dodatek będzie uzależniony od miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, ale również od źródła ogrzewania. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

17 grudnia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. To kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma ograniczyć wzrosty rosnące ceny energii, gazu i żywności. 

Wysokość dodatku - ile można otrzymać wsparcia?

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w rodzinie, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych gospodarstw domowych. Poszczególne poziomy dodatku osłonowego przedstawiamy poniżej:

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Osoby korzystające z konwencjonalnych kotłów otrzymają więcej wsparcia

Przy wyższych stawkach ministerstwo klimatu i środowiska umiejscowiło gwiazkę (*). Co ona oznacza? Okazuje się, że kwota dofinansowania będzie wyższa w przypadku konwencjonalnego źródła ogrzewania. W punkcie 6. ustawy wskazano, że “dodatek osłonowy w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie” od 500 do 1437,50 zł.

Warto także zauważyć, że źródło ogrzewania powinno być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która funkcjonuje od lipca 2021 roku. Oznacza to, że z wyższego poziomu dodatku skorzystają gospodarstwa domowe, które zgłosiły swoje źródło do ogólnopolskiej bazy. Obecnie w ramach CEEB wpłynęło blisko 600 tys. deklaracji. 

Zasada “złotówka za złotówkę”

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Ministerstwo klimatu i środowiska wyjaśnia, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatki w 2022 roku 

Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia tak, aby zasilić budżety domowe Polaków w najważniejszych dla rodzin okresach w roku, czyli przed świętami, kiedy najczęściej wydatki znacząco rosną.

Ci, którzy nie złożą wniosku w tym terminie, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 roku. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 roku.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Źródło: Sejm/Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również