Wysokosprawna kogeneracja jest to wytwarzanie w skojarzeniu prądu i ciepła, ze sprawnością wyższą lub równą 75%. W jaki sposób jest to osiągane?

 
Tak wysoką efektywność procesu uzyskamy, zapewniając pełny odbiór ciepła, bez tracenia go na chłodniach kominowych. Powinniśmy również zapewnić instalacji pracę przez jak najwięcej godzin w ciągu roku. najwięcej godzin w ciągu roku. W Europie kogeneracja jest wspierana i promowana w szczególny sposób. Przede wszystkim dlatego, że dzięki jednoczesnemu produkowaniu energii elektrycznej i ciepła obniżamy emisję gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji do atmosfery. Od 2008 roku działa w Unii Europejskiej program dotacji źródeł kogeneracyjnych. Dotacje te przybierają postać jednorazowych dopłat do zakupu bloków kogeneracyjnych albo dopłat do cen sprzedawanej energii. W naszym kraju system wsparcia opiera się na Świadectwach Pochodzenia, których obrót jest możliwy na Towarowej Giełdzie Energii.
 
Budowa kogeneratora:
Agregat prądotwórczy wyposażony w silnik spalinowy do spalania biogazu
Wymiennik ciepła (nośnikiem ciepła – ciecz)
Ciepło odbierane jest z układu chłodzenia i układu wydechowego silnika
Układ kontroli i regulacji pracy
Obudowa dźwiękochłonna i tłumiki hałasu
 
W zestawieniu TOP 50 Kongeneracja w GLOBEnergia5/2014 zestawiono instalacje, oparte na agregatach kogeneracyjnych, które przystosowane są do spalania różnego rodzaju biogazu. 
 
Rodzaje biogazu na których pracują instalacje:
Biogaz wysypiskowy
Biogaz oczyszczalniany
Biogaz rolniczy
Biogaz utylizacyjno-rolniczy
 
Całkowita sprawność tego procesu wynosi nawet 87-88%, czyli jest zdecydowanie wyższa niż sprawność procesu wytwarzania energii elektrycznej lub wytwarzania ciepła. 
 
Całe zestawienie dostępne w GLOBEnergia 5/2014