Wystartował Mój Prąd 4.0 w nowej odsłonie. Dotacje sięgają 16 tys. zł!

Od 15 grudnia beneficjenci programu Mój Prąd 4.0 mogą składać wnioski w ramach nowej odsłony tej edycji. Polscy inwestorzy mogą liczyć na większe dotacje oraz wydłużone terminy składania wniosków. Oto najważniejsze informacje.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Obecna edycja popularnego w Polsce programu Mój Prąd trwa od kwietnia. Ministerstwo Klimatu i NFOŚiGW zapowiedzieli nowe zmiany w programie, które są odpowiedzią na rosnące ceny i koszty instalacji oraz inflację gospodarczą. W efekcie wnioski składane od 15 grudnia będą obejmowały większe dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii.

Większy poziom dofinansowania

Wnioski mogą składać prosumenci rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing oraz prosumenci rozliczający się z wyprodukowanej energii w systemie opustów tzw. net-meteringu, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej - net-billing.

Wysokość dotacji w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV wyniesie do 6 tys. zł., co ma stanowić do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) wyniesie w przypadku:

  • mikroinstalacji PV – do 7 tys. zł;
  • magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
  • magazynów ciepła - do 5 tys. zł;
  • systemu EMS / HEMS - do 3 tys. zł.

W sytuacji, gdy wnioskodawca rozlicza się w systemie net-billing, ale skorzystał wcześniej z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, może liczyć na mniejsze kwoty dofinansowania. Grantobiorca otrzyma nie więcej niż 3 tys. dla mikroinstalacji PV dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element:

  • magazyn energii elektrycznej - 50% kosztów kwalifikowanych, do 16 tys. zł;
  • magazyn ciepła - 50% kosztów kwalifikowanych, do 5 tys. zł;
  • system EMS / HEMS - 50% kosztów kwalifikowanych, do 3 tys. zł;

Co zrobić, gdyż złożyłem wniosek w Mój Prąd 4.0 przed 15 grudnia?

NFOŚiGW informuje, że wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalacje PV będą mieli możliwość złożenia uzupełniającego wniosku o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania wniosku już złożonego. Co najważniejsze, dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania. Jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką wnioskodawca otrzymałby po zmianie poziomu dofinansowania.

Wnioski można składać do marca!

Nabór wniosków w ramach Mój Prąd 4.0 trwa od dnia 15.04.2022 r. został przedłużony do 31.03.2023 r.

Źródło: mojprad.gov.pl