Budżet całego programu Nowa Energia wynosi 2,5 mld zł. Pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego w obszarze nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru” ruszy 18 marca i potrwa do 31 maja br. NFOŚiGW chce wesprzeć technologię czystego wodoru oraz technologię jego przesyłania, w tym dostosowania infrastruktury do transportu i magazynowania, wykorzystania wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym, wykorzystujących synergiczne efekty pomiędzy łączeniem sektorów.

W naborze kluczowym elementem jest spełnienie kryterium innowacyjności oraz opłacalności ekonomicznej proponowanego rozwiązania. Wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski podkreślił, że Narodowy Fundusz oczekuje aplikacji przedsiębiorców, którzy planują uruchomić produkcję nowego wyrobu w zakresie gospodarki wodorowej lub wdrożyć nową technologię wodorową we własnej działalności.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pożyczkę do 85 proc. kosztów kwalifikowanych z możliwością premii innowacyjnej w wysokości do 20 proc.  kapitału wypłaconej pożyczki po uzyskaniu efektu rzeczowego, ale nie więcej niż 10 mln zł. NFOŚIGW informuje, że jeżeli na etapie realizacji okaże się, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych prac B+R, beneficjent będzie mógł ubiegać się o dodatkową dotację. Dla tych beneficjentów, którzy chcieliby powtórzyć wdrożenie i skalować zastosowanie wdrożonej technologii, NFOŚiGW zaoferuje dodatkowo umorzenie do 25 proc. pożyczki.

Lorkowski zapowiedział, że w ciągu roku NFOŚiGW będzie uruchamiał nabory w innych obszarach tematycznych. W czerwcu będą przyjmowane projekty w obszarze plusenergetycznych budynków, w sierpniu w kolejnych obszarach jak inteligentne miasta energii, wielopaliwowe bloki z magazynami ciepła lub chłodu oraz stabilne i bezemisyjne źródła energii, samowystarczalne klastry energetyczne.

Dużaszansa dla polskich przedsiębiorców

– Technologie wodorowe są bardzo wymagające pod względem materiałowym, inżynierskim i spełnienia warunków bezpieczeństwa. Dzięki programowi Nowa Energia zostaną wdrożone rozwiązania mające szansę na szybkie umiędzynarodowienie ze względu na rosnącą w skali globalnej rolę wodoru w procesach konwersji i magazynowania energii – mówi prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka podkreślił, że realizacja celów programu jest zgodna z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która została przyjęta drogą uchwały i oczekuje na publikację w Monitorze Polskim. Nowa Energia przysłuży podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorców w obszarze technologii energetycznych. Wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik ds. OZE Ireneusz Zyska dodał, że projekt realizuje także cele przewidziane w Strategii Wodorowej Polski do 2030 r., która stawia przede wszystkim na budowanie kompetencji polskich przedsiębiorców.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia