Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE

Ukłonem w stronę prosumentów, jak i branży jest ustalenie jednej stawki VAT 8% dla urządzeń OZE montowanych poza budynkiem – czyli fotowotaika, pompy ciepła z dolnymi źródłami (od wielu lat było 23%), kolektory słoneczne.

Do tej pory, instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu budynku jest objęta 8% podatkiem VAT, a instalacje zlokalizowane poza dachem budynku mieszkalnego, czyli takie na gruncie, czy na dachu budynku gospodarczego objęte są 23% stawką podatku VAT. Po wejściu w życie ustawy – wszystkie takie systemy będą opodatkowane podatkiem VAT na poziomie 8%.

Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE będzie obowiązywała dopiero po 14 dniach od wpisania do Dziennika Ustaw. W związku z tym, na urządzenia montowane poza dachem budynku, do tej pory obowiązuje podatek w wysokości 23%. Problemem są więc faktury zaliczkowe.

Faktury zaliczkowe

Zawierając transakcję, sprzedawca może wymagać od nabywcy, aby wpłacił pewną sumę na poczet przyszłego dostarczenia towarów lub świadczenia usług. Faktura zaliczkowa to sposób w jaki można udokumentować fakt otrzymania zaliczki oraz skutki podatkowe jakie rodzi jej otrzymanie.

Zgodnie z art. 106f ustawy o VAT faktura zaliczkowa powinna zawierać: datę wystawienia, numer kolejny, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imię i nazwisko lub nazwę zarówno podatnika, jak i nabywcy usługi lub towaru oraz ich adresy, numery identyfikacji podatkowej, datę otrzymania zaliczki, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, datę otrzymania zaliczki,dane dotyczące zamówienia w szczególności nazwę sprzedawanego towaru lub świadczonej usługi, cenę jednostkową netto i wartość brutto zamówionej usługi lub towaru, ilość zamówionych towarów, a co w tej chwili w tej sytuacji najważniejsze: wartość podatku wyliczoną według wzoru: kwota podatku = (wartość otrzymanej zaliczki x stawka podatku)/(100 x stawka podatku).

Może się okazać, że faktura zaliczkowa obejmie całość zapłaty za dostawę towaru lub wykonanie usługi. W takim wypadku nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej, gdyż ostatnia faktura zaliczkowa spełnia jej charakter.

Według ustawy o VAT, wystawić fakturę zaliczkową można nawet do 30 dni przed otrzymaniem przedpłaty. Co prawda samo jej wystawienie nie powoduje konsekwencji na gruncie podatku VAT oraz podatku dochodowego, jednak powinno się zgadzać z aktualnie obowiązującą stawką. Obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zaliczki bądź dokonania dostawy towaru czy wykonania usługi – w zależności co nastąpi jako pierwsze.

Jeżeli teraz przedsiębiorca wystawia fakturę na instalację, powinien wziąć pod uwagę stawkę VAT, która do tej pory obowiązuje czyli 23%, a nie tę która wejdzie w życie za około dwa tygodnie czyli 8%.

Źródła: poradnikprzedsiebiorcy.pl, GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia