5 grudnia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie obliczania wartości pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej w instalacjach OZE, które określa szczegółowy sposób obliczania wartości pomocy publicznej, jaką wytwórca energii z OZE może otrzymać w zadanym okresie. 5 grudnia do aukcji były 23 dni, dziś to już tylko 9 dni, tyle też czasu pozostało na przeprowadzenie obliczeń i udowodnienie przez wytwórców, że wciąż im się ono należy i w jakiej ilości. Wytwórca na własną rękę wylicza czy skumulowana wartość wsparcia otrzymanego do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego/wsparcia objętego oświadczeniem przekracza lub nie maksymalną wartość pomocy publicznej i wskazuje, ile ona wynosi.

Obliczenia rozpoczynamy od uzupełnienia roku, w którym po raz pierwszy pomoc publiczną otrzymaliśmy. Ponadto podajemy informacje o ilości energii elektrycznej podanej w ofercie, ilości e.e. wytworzonej z OZE w instalacji do dnia złożenia oświadczenia, cenie podanej przez wytwórcę w ofercie. Średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym uzupełniamy na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki, a cenę referencyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z OZE w 2016 r. Wartości otrzymanej pomocy publicznej podajemy w odpowiednich komórkach dla poszczególnych lat. Kalkulator można pobrać tutaj.

Choć sprawa mogłaby wydawać się stosunkowo prosta – oświadczenie, które muszą złożyć wytwórcy jest bardzo krótkie i konkretne, podobnie jak sześciostronnicowe rozporządzenie, o tyle jego zawartość i konieczność podjęcia się obliczeń mogą przyprawić o ból głowy niejednego inwestora. Niepoprawne wykonanie obliczeń mogłoby poskutkować ryzykiem konieczności zwrotu pomocy otrzymanej na drodze aukcji.

Kalkulator ma charakter jedynie informacyjny i został opracowany jako narzędzie pomocnicze dla wytwórców do wyliczania wartości pomocy publicznej. Zaleca się wytwórcom korzystanie z kalkulatora, jednakże ma ono charakter wyłącznie dobrowolny i w żadnym wypadku nie stanowi podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec Zarządcy Rozliczeń S.A., a Zarządca Rozliczeń S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania kalkulatora oraz wykorzystania wyników uzyskanych przy jego pomocy.

Z pełną treścią Rozporządzenia można zapoznać się tutaj.

Opracowano na podstawie: Zarządca Rozliczeń, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej