Wyższe dotacje z Mój Prąd – czy rośnie zainteresowanie programem?

W połowie grudnia w programie Mój Prąd zostały wprowadzone ważne zmiany - podwyższono poziom dofinansowania na instalację fotowoltaiczną oraz magazyny energii. Czy już widać wzrost zainteresowania programem? Pod lupę bierzemy dane dotyczące składanych wniosków.

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej
Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Podziel się

W przeciwieństwie do poprzednich edycji programu, Mój Prąd 4.0 obejmuje dofinansowaniem dodatkowe komponenty takie jak magazyny energii, magazyny ciepła i systemy zarządzania energią. Mimo to program w czwartej odsłonie nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem jak wcześniej. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że z Mojego Prądu w wersji 4.0 nie mogą skorzystać prosumenci rozliczający się w systemie opustów. Program przysługuje prosumentom w net-billingu, więc albo tym osobom, które zgłosiły swoją instalację do OSD po 1.04.2022 r. albo tym, które zmieniły system rozliczeń. Przypomnijmy, że poprzednia wersja programu - Mój Prąd 3.0 z budżetem 500 mln zł zakończyła się już po trzech miesiącach. Mój Prąd 4.0 funkcjonuje już od 9 miesięcy. Ile budżetu wykorzystano?

Zobacz: Dofinansowanie na fotowoltaikę bez zmiany systemu rozliczeń? To możliwe!

Mój Prąd 4.0 - efekty programu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), przekazał redakcji GLOBENERGIA szczegóły dotyczące czwartej edycji programu Mój Prąd. Według danych przekazanych przez NFOŚiGW, w czwartej edycji programu Mój Prąd złożono 35 655 wniosków o dofinansowanie - stan na dzień 13.01.2023 godz. 11. Łączna kwota dofinansowania wraz z uwzględnieniem przeliczenia dofinansowania dla wniosków wypłaconych to ok. 222 843 750,00 zł. Przypomnijmy, że po ogłoszeniu wyższego dofinansowania w czwartej odsłonie programu, NFOŚiGW poinformował, że osoby, które już złożyły wnioski w programie od kwietnia 2022 roku będą mogły skorzystać z nowych dotacji. Widać to już w większym wykorzystaniu budżetu. Na początku grudnia informowaliśmy, że budżet wykorzystano w 22%. Według stanu na 13.01.2023 r. kwota dotacji dotycząca złożonych wniosków przekłada się na około 64% z 350 mln zł budżetu.

Zmiany od 15.12.2022 r.

Od 15 grudnia 2022 r. w ramach programu Mój Prąd można skorzystać z większych dopłat do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Resort klimatu i środowiska argumentował decyzję o zwiększeniu dofinansowania inflacją gospodarczą oraz rosnącymi kosztami montażu urządzeń. W połowie grudnia dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych zostało zwiększone o 2 000 zł do poziomu 6 000 zł w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV lub do 7 000 zł w przypadku instalacji fotowoltaicznej z dodatkowymi urządzeniami.

Podwyższona została też dotacja do magazynów energii elektrycznej. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS nie uległo zmianie.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii, dofinansowanie wynosi:

  • do mikroinstalacji - nie więcej niż 7 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu energii - nie więcej niż 16 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do magazynu ciepła - nie więcej niż 5 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).
  • do HEMS/EMS - nie więcej niż 3 tys. zł (do 50 proc. kosztów kwalifikowanych).

Łącznie można otrzymać nawet do 31 tys. zł dotacji.

Jak zmiany wpłynęły na program Mój Prąd? Czy zwiększyło się zainteresowanie? Sprawdźmy!

Czy zwiększyło się zainteresowanie programem?

Zapytaliśmy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ile wniosków zostało złożonych po 15.12.2022 r., czyli po wprowadzeniu zmian w programie. Przypomnijmy, że program w wersji 4.0 został uruchomiony w połowie kwietnia, a więc jest już realizowany od 9 miesięcy. Według stanu na 13.01.2023 r. w programie złożono 35 655 wniosków, przy czym 9204 z nich, a więc 26% zostało złożonych po 15.12.2022 r. w wersji 4+. Jak podaje NFOŚiGW, większość (85%) z nich to wnioski złożone na samą instalację fotowoltaiczną (7 856). Oprócz instalacji PV o dodatkowe komponenty ubiegało się 678 beneficjentów. O dotację na magazyny energii elektrycznej wnioskowało 368 beneficjentów. Jest to pewne przyspieszenie, gdyż oznacza, że tylko w ciągu jednego miesiąca od uruchomienia wyższej dotacji napłynęło 31% z 1184 wniosków złożonych na magazyny energii od 15.04.2022 r.

Ogólnie nie widać jednak wzrostu zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi uzupełnionymi o dodatkowe komponenty w programie Mój Prąd. W grudniu informowaliśmy, że około 5% wniosków składanych w programie dotyczy tych, które oprócz instalacji fotowoltaicznej zawierają dodatkowe elementy. Według stanu na 13.01.2023 r. 1 348 wniosków w całym programie Mój Prąd 4.0 dotyczyło instalacji fotowoltaicznej z dodatkowymi elementami. To niespełna 4% złożonych wniosków. To oznacza, że w dalszym ciągu więcej beneficjentów decyduje się na samą instalację fotowoltaiczną, a na dodatkowe komponenty decydują się tylko nieliczni. 

Przypomnijmy, że program Mój Prąd 4.0 ma potrwać do 31 marca 2023 r. lub do wyczerpania się budżetu.

Zobacz również