Inwestorzy energetyki wiatrowej postulują o podniesienie wartości stopy zwrotu inwestycji IRR powyżej 12%. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Wojciech Cetnarski twierdzi: „Obecnie inwestorzy wiatrowi, zarówno finansowi jak i branżowi nie są gotowi inwestować w projekty o stopie zwrotu na poziomie 12%”. Zdaniem Prezesa PSEW podwyższenie wartości IRR będzie zachętą dla zagranicznych inwestorów. „Stopa zwrotu poniżej 12 procent w Polsce nie jest żadną atrakcją, ponieważ inwestorzy mogą pojechać do innego kraju i uzyskać wyższą stopę zwrotu – powiedział Cetnarski. Korzystne decyzję poprawiłyby wizerunek Polski na rynku inwestycyjnym, który przez brak regulacji prawnych dotyczących OZE i ogólne „zamieszanie energetyczne” jest wysoce niepewny. Zdaniem Prezesa PSEW należy uśrednić stopy IRR dla projektów wieloletnich inwestycji gdyż z biegiem lat zwiększą one swoją wartość. Istotnym jest by brać pod uwagę oczekiwania dotyczące przyszłych okresów.

By ułatwić ministerstwu gospodarki ustalenie niezbędnego poziomu wsparcia dla OZE, Instytut Energetyki Odnawialnej w najbliższym czasie zleci wykonanie analiz ekonomicznych dla poszczególnych „zielonych technologii”. Grzegorz Wiśniewski – prezes IEO poinformował, że w badaniach założony został jednakowy poziom stopy zwrotu dla wszystkich technologii na 12%.
Wbrew planom i zamiarom inwestorów Janusz Pilitowski – dyrektor departamentu OZE z ministerstwa gospodarki, informuje że stopa zwrotu IRR na poziomie 12 % jest zbyt wysoka przy obecnym poziomie stóp procentowych w Polsce.
Źródło:  Rynek Energii Odnawialnej

Powrót do aktualności