Problemy budynków wielorodzinnych

Większość istniejących budynków wielorodzinnych to budynki wiekowe, wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania z odbiornikami w postaci grzejników płytowych, aluminiowych czy żeliwnych. Są to oczywiście odbiorniki wysokotemperaturowe, których zastosowanie wynika z faktu, że w przeszłości budynki nie były izolowane i potrzebowały wysokiego parametru pracy, aby utrzymać komfort w pomieszczeniach mieszkalnych. Oprócz tego, budynki wielorodzinne są zlokalizowane najczęściej w miastach o gęstej zabudowie, z niewielką ilością przestrzeni, którą potencjalnie można wykorzystać do zbudowania nowego źródła ciepła.

Wiele budynków jest również ogrzewanych przy wykorzystaniu centralnej ciepłowni opalanej węglem, gazem czy olejem opałowym, którą przy przeprowadzaniu termomodernizacji należałoby zdecentralizować, aby uniknąć strat na przesyle. Kolejnym problemem w tych budynkach jest fakt, że aby zmienić instalację centralnego ogrzewania na instalację niskotemperaturową, konieczna jest duża ingerencja w strukturę budynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ciepła woda użytkowa nie może mieć temperatury niższej niż 55°C w punkcie czerpalnym. Dodatkowo w instalacji musi być możliwość wykonania okresowej dezynfekcji temperaturowej całego zładu ciepłej wody użytkowej. W związku z tym, kolejnym problemem w budynkach wielorodzinnych jest zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową. W ostatnim czasie w branży dostrzegalny jest również problem małej bazy wyspecjalizowanych firm instalacyjnych montujących pompy ciepła.

Dobór odpowiedniej pompy ciepła do budynku wielorodzinnego

Dobór odpowiedniej pompy ciepła jest kluczowy przy przeprowadzeniu termomodernizacji w budynku wielorodzinnym. Aby urządzenie dobrze spełniało swoje zadanie, powinno produkować wysoką temperaturę wody na zasilaniu przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dodatkowo, musi zapewniać możliwość okresowej dezynfekcji zładu ciepłej wody użytkowej, a więc musi podnosić temperaturę zładu do co najmniej 70°C.

Oprócz tego, dobrane urządzenie musi być na tyle elastyczne, żeby można było je dowolnie konfigurować, w zależności od zapotrzebowania na ciepło w konkretnych budynkach, które zostaną poddane termomodernizacji. To oznacza, że dobierane do budynków wielorodzinnych pompy ciepła muszą mieć możliwość łączenia w kaskady. Taka powtarzalność systemu ma tę zaletę, że przy konfiguracji urządzenia możliwe jest uzyskanie dowolnej mocy grzewczej. Bardzo ważna jest również łatwość montażu oraz niewielka powierzchnia zajmowana przez urządzenie.

Jest sposób na rygorystyczne wymagania

Urządzeniami, które są w stanie spełnić rygorystyczne wymagania w budynkach wielorodzinnych, są wysokotemperaturowe powietrzne pompy ciepła typu MONOBLOK. Mitsubishi Electric posiada takie urządzenia w ofercie – typ CAHV-P500YA-HPB. Przy montażu tych urządzeń nie są wymagane certyfikaty f-gazowe ani specjalistyczne narzędzia. Dodatkowo są one wyposażone we wtrysk czynnika chłodniczego. Te urządzenia pozwalają na osiągnięcie wysokiej temperatury wody na zasilaniu w ujemnych temperaturach zewnętrznych: 70°C do -10°C i 65°C do -20°C, oraz bardzo wysoką moc grzewczą: przy -10°C – 41 kW, a przy -20°C – 32,2 kW. Łącząc te urządzenia w kaskadzie, przy maksymalnej liczbie 16 urządzeń, przy -20°C można uzyskać moc 515,2 kW. W standardzie mają sterowanie kaskadowe, automatykę, a także BMS, co powoduje, że mogą być wpięte do różnych zaawansowanych systemów zarządzania i sterowania energią w budynkach. Jedna pompa ciepła potrzebuje do montażu około 1,5 m2.

Dowiedz się więcej!

  • Zapewnienie ciepłej wody użytkowej
  • Uniwersalne urządzenia

Cały felieton przeczytasz w najnowszym wydaniu GLOBENERGIA 1/2021!


WYDANIE DRUKOWANE JEST DOSTĘPNE 

TUTAJ


WYDANIE ELEKTRONICZNE JEST DOSTĘPNE 

TUTAJ


Maciej Ferdek

Sales Manager ATW w Mitsubishi Electric Poland